Càmeres als busos per lluitar contra les agressions sexuals i l’LGTBI-fòbia

Ja hi ha 140 autobusos amb noves càmeres i es preveu que durant el 2023 se n’hagin instal·lat 4.500 càmeres de videovigilància a tota la flota de TMB per millorar la seguretat dels usuaris i les usuàries i la gestió del servei, a més d’analitzar-ne els nivells d’ocupació. En cada vehicle hi haurà entre 2 i 7 càmeres de manera que se’n puguin gravar tots els espais.

07/09/2022 16:54 h

Ajuntament de Barcelona

Des del Centre de Control de Seguretat de Bus de TMB ja es poden visualitzar en temps real les imatges de l’interior de 10 autobusos, que són els que estan operatius per fer la prova pilot, i també es pot descarregar al moment qualsevol de les gravacions. En tots els casos i per tal de complir la normativa, les imatges enregistrades es guarden un màxim de 30 dies.

Ara per ara, l’empresa de transports metropolitans ja disposa de 2.908 càmeres dins dels trens, amb la previsió que tots en tinguin l’any 2025, i 5.576 a les estacions en instal·lacions fixes.

TMB, referent mundial en diversitat, inclusió i igualtat de gènere 

L’objectiu d’aquesta iniciativa d’abordar qualsevol manifestació de violència sexista o LGTBI-fòbica ja queda recollit en el Pla estratègic TMB 2025, que planteja accions específiques, algunes de ja iniciades. Aquesta tasca va ser reconeguda aquest any amb un prestigiós premi internacional de la Unió Internacional del Transport, que converteix l’empresa en referent mundial en diversitat, inclusió i igualtat de gènere al transport públic.

Els protocols que s’han implementat han comptat, a més, amb la col·laboració d’entitats de l’àmbit de les dones i de l’espai LGTBI, com l’Observatori contra l’Homofòbia i el suport d’institucions com la Diputació de Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades