La Guàrdia Urbana es reestructura i convoca 282 places noves

Per agilitar els procediments i millorar l’atenció a la ciutadania, els agents deixaran de fer tasques administratives i reforçaran les diferents unitats policials. La plantilla s’ampliarà aquest any amb una nova oferta pública d’ocupació de 282 places, i s’han modificat les bases de la convocatòria amb l’objectiu de fomentar l’accés de les dones al cos policial.

15/02/2020 11:41 h

Ajuntament de Barcelona

El nou model de servei i gestió de la Guàrdia Urbana de Barcelona s’organitza en diferents eixos posant el focus en la ciutadania, i l’organigrama del cos es reestructura per millorar la qualitat del servei i adaptar-se a les demandes actuals de la ciutat i als reptes de futur. El cos incorpora la gestió per projectes i les noves tecnologies per a l’ús policial. També s’ha creat un nou model de gestió administrativa per deslliurar tots els agents de les tasques administratives i destinar-los a reforçar les diferents unitats operatives. Personal tècnic administratiu no uniformat s’encarregarà de les tasques administratives del cos.

Un nou organigrama

Amb la reestructuració, es creen càrrecs nous i una assessoria amb perspectiva de gènere. Es reforça el comandament de les divisions centralitzades, com la de trànsit, la de recursos operatius i suport o la territorial, amb la creació del càrrec de sotscap de divisió, que s’encarregarà de facilitar el flux d’informació i coneixement entre el comandament i les especificitats de cada divisió.

Convocatòria de 282 places noves 

Enguany s’han modificat algunes proves i requisits de les bases de la convocatòria. Les novetats són les següents:

  • S’elimina l’alçada mínima com a requisit d’accés.
  • Es permeten els tatuatges, excepte els que siguin contraris als principis i valors del codi ètic de la Policia de Catalunya.
  • Es modifica la prova de coneixements de cultura general. Serà un qüestionari amb preguntes sobre l’actualitat política, econòmica, social i cultural de Barcelona.
  • Es crea una prova voluntària i no eliminatòria de coneixements de llengua anglesa.

La convocatòria d’oposició de règim lliure de les 282 places noves s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 19 febrer. El termini per presentar-hi les sol·licituds és de 20 dies naturals des de la publicació al DOGC, és a dir, del 20 de febrer al 10 de març.

Trobareu tots els detalls de la convocatòria i la inscripció a https://www.barcelona.cat/oposicions2020/ca/.

 

Etiquetes associades a la notícia