Mobilitat a la Festa Major de Gràcia

Del 15 al 21 d'agost, de les 21 a les 5 h, la Vila estarà tancada al trànsit, excepte per al veïnat. Per als visitants, es recomana l’ús del transport públic per desplaçar-se. Per afavorir la mobilitat sostenible durant la Festa, s’oferirà servei ininterromput de metro la nit de divendres 16 d’agost.

07/08/2019 15:08 h

Districte de Gràcia

A partir del 3 d’agost, degut a la preparació dels carrers guarnits, i fins el 22 d’agost, els carrers guarnits romandran tancats al trànsit rodat de forma permanent. A més, entre el 15 i el 21 d’agost, entre les 21 h i les 5 h, la Vila estarà tancada al trànsit, excepte per al veïnat.

Amb motiu del tancament de carrers es poden realitzar canvis de sentit per als vehicles. Es recomana a les persones visitants que vulguin participar-hi, que accedeixin en transport públic o vagin a peu pels entorns propers. El Metro de Barcelona,  donarà servei ininterromput la nit de divendres 17 d’agost i dissabte 18 d’agost (dissabte ja és habitual) .

Un any més es crea un pla d’itinerari recomanat i d’accés de sentit obligatori, que  té com objectiu garantir les condicions òptimes de seguretat, d’accessibilitat i de gaudi de la festa. Aquest pla organitzarà els carrers guarnits en els moments de màxim aforament i concentració de visitants i podrà determinar, si s’escau el criteri de sentit únic, disposant de tanques provisionals i informant els visitants de l’itinerari recomanat a partir d’aquell moment. D’aquesta manera es preveu una major fluïdesa a l’hora de circular per l’interior dels carrers.

El mapa de la festa incorpora totes les recomanacions de transport públic i els itineraris recomanats i els accessos al carrer.

Per una festa segura, davant de qualsevol incidència, contacteu amb els cossos de seguretat o qualsevol membre d’organització dels carrers i espais de la Festa.

Per a més informació consulteu el web de la Festa Major de Gràcia.