Els centres de serveis socials recolliran l’opinió de les persones usuàries

Els 40 centres de serveis socials de la ciutat preguntaran a les persones usuàries l'opinió sobre l'atenció rebuda a través de grups de participació, per poder continuar millorant la detecció de possibles mancances i augmentar la qualitat dels serveis.

12/11/2021 15:50 h

Ajuntament de Barcelona

La participació de les persones usuàries tindrà lloc mitjançant sessions de 90 minuts, i es garantirà que cadascun dels grups reflecteixin l’heterogeneïtat pel que fa a gènere, edat, diversitat territorial i el temps que fa que rep atenció.

Aquesta és una de les principals iniciatives previstes en la mesura de govern “Acció social: territori, participació i comunitat”, que es presentarà a la propera Comissió de Drets Socials,  que també recull la creació de taules d’acció social a tots els districtes com a espais de trobada entre les institucions i el teixit social dels barris i districtes per ampliar i millorar la xarxa amb les entitats del territori.

Tot plegat és la continuació del projecte “Impulsem!”, iniciat el 2016, de reforma, millora i actualització dels serveis socials de la ciutat, que s’ha dissenyat col·lectivament.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades