Més professionals de serveis socials que intervenen als carrers de la ciutat

En tres anys el pressupost global de la ciutat destinat als serveis socials que intervenen a l’espai públic s’ha incrementat en un 77%. Aquest impuls ha permès ampliar el nombre de professionals i incorporar-hi nous perfils especialitzats. En concret, des del 2018 el nombre de treballadors i treballadores d’aquests serveis ha passat de 80 a 109.

23/08/2021 16:07 h

Ajuntament de Barcelona

La reorganització dels quatre serveis socials que fan intervenció a l’espai públic ha de permetre fer una atenció especialitzada més precisa i adaptada a les necessitats de cada col·lectiu. D’una banda, s’ha creat el nou Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP), que unifica l’antic Servei d’Inserció Social en Medi Obert (SISMO) i l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI). De l’altra, s’ha creat el nou Servei d’Intervenció Social de Famílies amb Menors (SISFAM), hereu del que anteriorment s’anomenava SISFArom. Ambdós serveis s’uneixen als ja existents Servei de Detecció i Intervenció amb Infants i Joves Migrants Sols (SDI) i Servei de Gestió de Conflictes (SGC).

Un nou equipament compartit

Els quatre serveis s’han reorganitzat en un mateix espai, un nou equipament municipal situat al carrer de Casp, 126, que facilitarà més interacció i coordinació entre ells. En el disseny s’hi han tingut en compte la metodologia de treball dels equips i els fluxos de persones usuàries i treballadores. Els nous espais incorporen una part d’atenció social, amb sales individuals, sales d’espera o espais d’acollida, a més dels espais de treball propis de cadascun dels serveis.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades