A causa d'una incidència tècnica és possible que en alguns serveis es produeixin talls puntuals.

Disculpeu les molèsties que aquesta incidència us pugui ocasionar.

Un pla de subvencions de 288 milions d'euros fins al 2023

El Pla estratègic de subvencions 2021-2023, que ha aprovat la Comissió de Govern, planteja una convocatòria total d'ajuts per valor de 288 milions d’euros, uns 96 milions anuals destinats a cofinançar projectes que responguin als set objectius estratègics recollits al pla. L'aposta per la transparència i la planificació de les línies subvencionables i les quantitats assignades permetrà una millor planificació per part de totes aquelles persones que en puguin ser beneficiàries.

25/07/2021 10:07 h

Ajuntament de Barcelona

El pla es basa en set objectius estratègics que es desenvolupen en una seixantena de línies de subvencions:

  • Garantir els drets bàsics de les persones, afavorint l’autonomia, protecció i la inclusió de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i d’exclusió social: 92,6 milions d’euros distribuïts en 21 línies de subvenció.
  • Fomentar la protecció de l’entorn i la sostenibilitat. Amb prop de 7,5 milions d’euros i 6 línies.
  • Promoció comercial, empresarial, turística i d’economia social: 9 línies de subvenció per valor de més de 32 milions d’euros.
  • Desenvolupament de drets i deures de la ciutadania del civisme i la convivència: 6 línies de subvenció amb prop de 35 milions d’euros.
  • Foment de les activitats educatives, culturals i esportives: 107 milions d’euros en 11 línies de subvencions.
  • Impulsar la participació ciutadana i el teixit associatiu i comunitari: 7 línies de subvenció per valor de 14,2 milions d’euros.
  • Promoure la transparència en l’atorgament de subvencions, reduint les subvencions directes a favor de l’increment de les subvencions amb concurrència.

La despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en totes les línies de subvenció, tot i que podrà ser superior si queda degudament indicat i justificat.

La concessió de les diverses subvencions seguirà el procediment de concurrència competitiva, que realitza una comparació de les sol·licituds presentades a fi d’establir una prelació entre totes elles.

Les subvencions de concessió directa seran excepcionals i limitades a aquelles previstes nominativament als pressupostos, les que estiguin determinades per una norma de rang legal i d’altres en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari o que per la seva raó de ser dificultin la convocatòria pública.

El pla tindrà una comissió de seguiment per tal d’avaluar-ne el grau de compliment.

Més informació