Un pla de xoc social per fer front als efectes de la covid-19

L’Ajuntament ha destinat 35 milions d’euros per respondre a les necessitats socioeconòmiques provocades per la pandèmia sanitària de la covid-19. El pla de xoc ha donat prioritat a la lluita contra l’emergència habitacional i la cobertura de necessitats bàsiques.

27/10/2020 17:23 h

Ajuntament de Barcelona

El pla de xoc social inclou tot un paquet d’actuacions per atendre l’emergència habitacional, garantir la cobertura de drets bàsics, oferir acompanyament emocional, fer front a la violència masclista, garantir el dret a la cura i acompanyar la xarxa comunitària de la ciutat, promoure la inserció laboral i garantir els drets d’infants i adolescents.

Entre les mesures hi ha el fons d’emergència social, dotat de 18 milions d’euros, per cobrir les necessitats urgents generades per la covid-19 d’unes 34.000 persones. Aquestes ajudes, d’entre 200 i 475 euros mensuals, s’han concedit a través de la targeta moneder Barcelona Solidària.

El pla de xoc inclou altres actuacions, com el reforç de les mesures d’acompanyament psicològic, que ha suposat una inversió d’1,5 milions d’euros per posar en marxa el telèfon de prevenció del suïcidi, o el reforç dels serveis d’escolta emocional per a joves.

D’altra banda, s’ha incrementat un 139% l’activitat del SARA per fer front a la violència masclista, s’han posat en marxa 500.000 euros per afavorir l’ocupació de persones amb discapacitat, s’han destinat 500.000 euros més a plans d’ocupació per a persones vulnerables i s’han concedit subvencions a entitats socials que treballen per garantir el dret a l’alimentació.

A més, l’Ajuntament manté 500 places extraordinàries per a persones sense llar en diversos equipaments, que se sumen a les 2.200 que ja hi havia a la ciutat abans de la covid-19.

Etiquetes associades a la notícia