Cent ciutats per protegir els drets digitals

Barcelona, Nova York i Amsterdam lideren la campanya global que té com a objectiu sumar cent ciutats en cent dies a la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals.

01/04/2019 10:17 h

DCPER

ONU-Hàbitat, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), EUROCITIES i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, juntament amb Amsterdam, Barcelona i Nova York, han llançat una campanya per aconseguir que cent ciutats s’uneixin a la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals en cent dies.

Amsterdam, Barcelona i Nova York, les tres ciutats impulsores d’aquesta aliança, van formalitzar el seu compromís per treballar conjuntament en la protecció dels drets digitals dels seus ciutadans i ciutadanes dins del marc de la darrera Smart City Expo World Congress

La coalició té com a objectiu assolir els cinc principis següents:

1. Accés universal i igualitari a internet, alfabetització digital.

2. Privadesa, protecció de dades i seguretat.

3. Transparència, rendició de comptes i no discriminació de dades, continguts i algorismes.

4. Democràcia participativa, diversitat i inclusió.

5. Estàndards de servei digital oberts i ètics.

Des que es va crear el novembre del 2018, la coalició ha incrementat els signataris fins a arribar als 26 actuals, i continua recollint adhesions.

Les ciutats adherides fins ara són Barcelona, Nova York, Amsterdam, Austin (EUA), Atenes, Berlín, Bratislava, Cary (EUA), Chicago, Cluj-Napoca (Romania), Grenoble, Guadalajara (Mèxic), Hèlsinki, Kansas City, Londres, Los Angeles, Lió, Milà, Moscou, Filadèlfia, Portland, San José, Tirana, Torí, Viena i Saragossa.

Notícies relacionades