El Consorci de l’Habitatge renova el conveni amb la fundació Hàbitat3 per destinar pisos buits al lloguer social

Renovació del conveni amb la Fundació Hàbitat3 per donar continuïtat al programa de cessió d’habitatges per a lloguer social. L’objectiu és captar 426 pisos buits de particulars per destinar-los a diferents programes d’atenció a l’emergència residencial.

07/03/2019 17:09 h

Ajuntament de Barcelona

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha renovat el conveni amb la Fundació Hàbitat3 per impulsar, durant els propers quatre anys, la cessió de 426 habitatges buits de particulars i destinar-los a lloguer social. D’aquests habitatges, 350 es destinaran a la Mesa d’Emergència, mentre que els altres 76 es destinaran al servei “Primer la llar”.

El Programa de cessió d’habitatge preveu que la Fundació Hàbitat3 formalitzi amb els propietaris la cessió de pisos buits, i també gestionarà els lloguers de l’habitatge cedit. El Consorci serà l’encarregat d’adjudicar els pisos a les famílies, que seran seleccionades mitjançant un procés per comprovar que compleixen els requisits per poder accedir a un habitatge social.

El programa també inclou la possibilitat de rehabilitar habitatges cedits. La Fundació s’ocuparà dels treballs i el 80% del cost repercutirà sobre el cànon a pagar al propietari del pis. L’altre 20% l’assumirà el programa, que a més garantirà als propietaris que cobraran les rendes pels lloguers dels seus pisos durant 36 mesos, rendes molt aproximades als preus actuals de mercat.

També se’ls garanteix que se’ls retornarà l’habitatge en les mateixes condicions en les quals el va cedir i que els costos de gestió i les incidències relacionades amb l’habitatge no són repercutibles als propietaris.

El Consorci de l’Habitatge, format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, aportarà 19 milions d’euros, 15 dels quals seran de l’Ajuntament, mentre que la Generalitat n’aportarà 4. La fundació aportarà 1,6 milions d’euros per al desplegament del projecte.

El projecte s’emmarca en l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva, que preveu la captació d’habitatges buits i la cessió d’aquests habitatges al Fons de Lloguer Social.

Etiquetes associades a la notícia