La contaminació, un problema d'Estat

Els ajuntaments de Barcelona i Madrid demanen a l’Estat que s'impliqui més en la millora de la qualitat de l'aire, en els àmbits que són de la seva competència, i que doni suport a les accions que es desenvolupen a escala local. És la segona petició que l'hi envien després que el Govern central hagi desatès una demanda anterior.

07/02/2018 18:24 h

Ajuntament de Barcelona

Els dos ajuntaments sol·liciten al Govern central que s’uneixi a les administracions locals, regionals i autonòmiques per portar a terme una aproximació multinivell en la lluita contra la contaminació. En l’àmbit municipal, a Barcelona ja s’impulsen mesures per millorar la qualitat de l’aire i la mobilitat mitjançant el Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica.

El 2017 els ajuntaments de Barcelona i Madrid van demanar a l’Estat que implantés dotze mesures contra la contaminació atmosfèrica en els àmbits de la seva competència. Un any després de la sol·licitud, els governs municipals consideren insuficients els avenços de l’Estat en la millora de la qualitat de l’aire.

Davant la reclamació de la Comissió Europea a l’Estat d’un pla més ambiciós per afrontar els alts nivells de contaminació, ambdues administracions locals demanen al Govern central que doni suport a les mesures que s’apliquen a escala local i l’insten a:

  • Revisar l’impost especial sobre carburants per eliminar els avantatges fiscals en la compra de vehicles dièsel.
  • Modificar l’impost de matriculació per prioritzar els vehicles menys contaminants.
  • Identificar de manera obligatòria els vehicles amb el distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit.
  • Aplicar descomptes en els peatges per als vehicles menys contaminants.
  • Incrementar la inversió en transport públic.
  • Establir mesures d’ordenació de la circulació per raons ambientals.
  • Revisar les taxes de ports i d’aeroports perquè hi hagi més diferenciació segons el nivell de contaminació.
  • Identificar i promoure mesures de competència autonòmica que tinguin un impacte sobre la millora de la qualitat de l’aire.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades