Les polítiques d’habitatge de l’IMHAB contra l’especulació queden finalistes dels European Responsible Housing Awards

16/04/2019 11:50 h

Ajuntament de Barcelona

Les polítiques d’habitatge que impulsa l’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona (IMHAB) al territori per lluitar contra l’especulació han quedat finalistes dels European Responsible Housing Awards, que promou la Unió Europea. L’acció municipal en matèria d’habitatge ha quedat finalista en la categoria de finançament just per a la sostenibilitat de l’habitatge d’aquests premis europeus.

Els European Responsible Housing Awards volen reconèixer les idees exemplars i innovadores en l’àmbit de l’habitatge, així com les bones pràctiques que ja es duen a terme al territori, com és el cas de les polítiques que promou l’IMHAB.

Els premis van néixer l’any 2014 com una iniciativa finançada per la UE centrada en la responsabilitat social corporativa en el sector de l’habitatge social i assequible. Amb el temps s’han convertit en una oportunitat única per als proveïdors d’habitatges públics, socials i cooperatius de participar en una competició d’àmbit europeu que permet mostrar casos d’èxit, innovacions i bones pràctiques. Els premis es divideixen en cinc categories.

Els European Responsible Housing Awards entenen l’habitatge com un element fonamental en la configuració d’un futur canviant, que estarà marcat per grans reptes, com les tendències demogràfiques, l’augment de la desigualtat i el populisme o el canvi climàtic. Per això, el concurs vol promoure la innovació en aquest camp.

En l’edició del 2019 els premis han rebut un nombre rècord de projectes, amb un total de 86, procedents de 16 països. Per conèixer el nom del projecte guanyador dels premis caldrà esperar fins al 6 de juny.

Polítiques per defensar el dret a l’habitatge

Entre els finalistes de l’edició d’aquest any destaca el reconeixement a les polítiques d’habitatge antiespeculació basades en el lloc que desenvolupa l’IMHAB en el marc del Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025. Entre les mesures impulsades s’inclou l’adquisició selectiva d’habitatges privats o la mobilització d’habitatges assequibles a través d’acords bilaterals amb propietaris privats.

El Pla pel dret a l’habitatge defineix les propostes i els compromisos municipals en política d’habitatge per al període 2016-2025 i recull les mesures aprovades per l’Ajuntament amb la finalitat de defensar aquest dret a la ciutat. El pla aborda la defensa del dret a l’habitatge des d’una perspectiva del bé general i preveu el desplegament de tot un seguit de mesures per fer-lo efectiu.

Les mesures aplicades en el marc del Pla pel dret a l’habitatge s’han organitzat entorn de quatre eixos d’actuació: prevenció i atenció de l’emergència habitacional i l’exclusió residencial amb mesures per ajudar les persones que no poden pagar l’habitatge; garantia del bon ús dels habitatges disponibles mitjançant la recerca de solucions perquè els immobles tinguin un ús social (aconseguint la cessió dels que estan buits, exercint el dret de tanteig i retracte…); ampliació del parc d’habitatge assequible impulsant la construcció de noves promocions públiques, i impuls de la millora i la rehabilitació dels habitatges amb mesures que protegeixin les persones llogateres i combatin els processos de gentrificació.

Habitatges cooperatius i pisos per a gent gran, entre els finalistes

D’altra banda, entre els projectes d’habitatge de Barcelona que han quedat finalistes als European Responsible Housing Awards també hi ha el de La Borda i la promoció de pisos per a gent gran de Ravetllat Arquitectura.

La Borda és una promoció de 28 habitatges cooperatius sense ànim de lucre que la cooperativa La Borda SCCL ha desenvolupat al llarg de sis anys i que des del primer dia ha tingut la col·laboració en el procés dels usuaris.

Els habitatges s’han construït en un solar municipal cedit per l’Ajuntament de Barcelona. La promoció ha contribuït a incrementar el parc d’habitatge assequible de la ciutat amb un model pioner d’habitatge cooperatiu. Aquesta va ser la primera experiència de cohabitatge impulsada a la ciutat, juntament amb la promoció del carrer de la Princesa.

Els habitatges de La Borda destaquen, d’una banda, perquè s’hi ha redefinit el programa d’habitatge col·lectiu, amb més espais comunitaris que un habitatge convencional. D’altra banda, per la seva sostenibilitat i qualitat ambiental, amb un impacte ambiental baix en la construcció que s’ha aconseguit fent servir materials com la fusta estructural i incorporant-hi estratègies passives.

Pel que fa a la promoció de pisos per a la gent gran de Ravetllat Arquitectura, es tracta de 44 habitatges de lloguer a Sant Gervasi. Els habitatges disposen de serveis adaptats a les necessitats de mobilitat i d’accessibilitat de les persones grans i comprenen mesures de control de l’energia per facilitar l’ús i el manteniment de l’edifici amb un impacte ecològic mínim.

Etiquetes associades a la notícia