Millorar i desconcentrar l’activitat turística, l’objectiu de l’estratègia de Barcelona

L’Ajuntament ha presentat l’Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, el projecte per a la convocatòria del 2022 del Pla de sostenibilitat turística en destinació que convoca el Govern espanyol per transformar el sector, dotada amb 1.900 milions d’euros. Les actuacions previstes per la ciutat suposen una inversió de 50 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation i persegueixen quatre grans objectius: la desconcentració territorial de l’activitat turística, la creació de nous imaginaris, la millora de la mobilitat turística i la innovació.

13/05/2022 14:55 h

Ignasi Robleda Vives

En concret s’hi han presentat 21 projectes que engloben un conjunt d’actuacions amb un ampli abast territorial i un èmfasi especial en el Besòs, Collserola, el litoral i Montjuïc. També es plantegen actuacions de caràcter transversal encaminades a crear una oferta turística més desconcentrada i actuacions innovadores en digitalització, sostenibilitat i mobilitat sostenible.

  • Litoral: d’acord amb l’eix estratègic de transició verda i sostenible, es preveuen actuacions destinades a renaturalitzar les platges, millorar-ne l’accessibilitat i la seguretat i adaptar-les al canvi climàtic. El projecte de millora de les platges i la zona de banys del Fòrum té una inversió prevista de 4 milions d’euros.
  • Collserola i Besòs: amb una inversió de 5.479.750 euros, es volen dinamitzar el Parc Natural de Collserola i la riba del riu Besòs a través de la recuperació ambiental i la restauració històrica de diferents atractius turístics.
  • Montjuïc: amb una inversió total prevista de 10.315.000 euros, es pretén potenciar el gran parc ciutadà, millorant-ne l’accessibilitat, per tal d’atraure visitants vinculats a la cultura, l’esport i el medi natural.
  • Mobilitat sostenible: es proposen actuacions per a la integració d’usos i dinàmiques de la mobilitat turística en el model de mobilitat de ciutat. Es pressuposten 8.492.320 euros, destinats a tres projectes.
  • Nova oferta desconcentrada: es tracta d’ampliar l’oferta turística amb nous punts competitius d’interès per aconseguir el reequilibri urbà en una ciutat policèntrica. Amb un pressupost de 9.789.941 euros, es plantegen fins a sis actuacions en aquest àmbit.
  • Innovació: als cinc projectes d’aquest àmbit es destinen 10.466.001 euros. Es preveu un conjunt accions per desenvolupar de manera integral la digitalització del sector amb una visió àmplia que integri l’ecosistema tant públic com privat vinculat a l’economia del visitant. Les actuacions seran a càrrec del Consorci de Turisme de Barcelona.

Cinquanta milions d’euros d’inversió

La convocatòria estatal del Pla de sostenibilitat turística en destinació s’adreça als ens locals i té una dotació de 1.900 milions d’euros fins al 2023. D’aquesta quantitat, 194 milions corresponen a Catalunya, i Barcelona opta al màxim previst de 50 milions. La capital catalana i Madrid, com a grans destinacions urbanes, s’engloben en una categoria concreta per la seva singularitat.

Un cop presentada l’estratègia a la convocatòria, la valoraran la Secretaria d’Estat de Turisme i la Generalitat de Catalunya.