Nova convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana

Mitjançant la Fundació BIT Habitat es presenta una nova convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana: “La ciutat proactiva. Barcelona: i ara?” amb l’objectiu de contribuir a la recuperació de la crisi econòmica i social

11/06/2020 21:31 h

Ajuntament de Barcelona

La convocatòria ofereix suport financer i tècnic per desenvolupar i executar projectes que generin un canvi urbà amb un retorn social quantificable i adreçats a aconseguir impactes positius i mesurables a Barcelona i per a la ciutadania.

Els col·lectius als quals s’adreça són pimes, universitats, centres d’investigació i innovació, fundacions i cooperatives, societat civil o empreses emergents.

Els projectes candidats han de donar resposta als dos reptes proposats: 1) impulsar l’economia local, i 2) millorar la sostenibilitat i la resiliència urbana. L’import total de la convocatòria és de 500.000 euros, i se subvencionarà fins al 80% dels projectes guanyadors que no superin els 100.000 euros de pressupost i es puguin executar en un màxim d’un any.

Els projectes s’han d’emmarcar en les àrees prioritàries identificades per a aquest 2020, com 1) l’àrea del comerç de proximitat, 2) l’àrea de treball, educació i cures, 3) l’àrea de cultura i indústries creatives, l’àrea d’hàbits i models de consum, 4) l’àrea de descarbonització urbana, i 5) l’àrea d’habitatge i barri.

La presentació de propostes es farà a través del web de la Fundació BIT Habitat i romandrà operativa fins a finals d’aquesta setmana, i es tancarà un mes després de la seva publicació.