Premi a la creativitat i la innovació per al Pla d’usos de Ciutat Vella

La Comissió Europea atorga el Gran Premi a la Col·laboració Innovadora S+T+ARTS 2019 al pla urbanístic que regula els usos al districte de Ciutat Vella, un guardó que reconeix les col·laboracions capdavanteres entre la creativitat, la innovació, la tecnologia i l’art que reverteixen en el teixit econòmic i social urbà.

27/05/2019 14:21 h

Ajuntament de Barcelona

El Pla d’usos de Ciutat Vella es va dissenyar com un instrument per lluitar contra el monocultiu, equilibrar els usos del districte i garantir la salut i el descans dels veïns i les veïnes. La proposta es va basar en la conciliació de les activitats econòmiques amb la funció residencial del districte, i va ser fruit de la col·laboració entre els equips municipals del districte i la Gerència d’Urbanisme, l’estudi barceloní 300.000 Km/s i la cooperativa Raons Públiques.

El Gran Premi a la Col·laboració Innovadora reconeix la qualitat del pla, que parteix d’una estratègia combinada de diagnòstic massiu de dades i participació ciutadana per desenvolupar un projecte que s’ajusti a les necessitats de tots els agents que conviuen en la ciutat.

Els premis S+T+ARTS (Science, Technology and Arts) són una iniciativa de la Comissió Europea que s’emmarca en el programa de recerca i innovació Horitzó 2020 i que disposa de la col·laboració d’Ars Electronica, Bozar i Waag Society.

Disseny del Pla d’usos de Ciutat Vella

La tecnologia ha estat una eina clau per desenvolupar un projecte complex, tant per la idiosincràsia diversa del mateix districte com pel plantejament col·laboratiu del procés. El diagnòstic inicial de Ciutat Vella va mostrar la necessitat de regular els usos dels establiments públics, comerços alimentaris i serveis turístics i d’oci per fer-los compatibles amb la població residencial, densa i en alguns casos vulnerable, que viu en una morfologia urbana fràgil.

El projecte es va articular en quatre fases:

  • Investigació: Inclou la descripció del teixit urbà, la diagnosi de l’impacte de les activitats nocturnes en la salut del veïnat i de les tendències turístiques, i els efectes que tenen en el comerç local. Durant aquesta fase, l’ús de tecnologies capdavanteres (sensorització, aprenentatge automàtic o intel·ligència artificial) ha estat vital per poder racionalitzar la gestió de les dades.
  • Cocreació: El consens que es va aconseguir amb el pla d’usos va ser el resultat d’un procés participatiu en el qual es van involucrar entitats locals, comerciants i veïns.
  • Proposta: La simulació a partir de les dades recollides a través d’un programari va permetre desenvolupar la proposta del pla d’usos segons un model predictiu orientat a mesurar i anticipar els impactes urbans, com la contaminació acústica o la vulnerabilitat social.
  • Aprovació: Més d’un any després de l’aprovació definitiva, el pla d’usos s’aplica a Ciutat Vella a través d’un programari específic, basat en paràmetres reguladors, que garanteix la transparència i l’harmonia entre el dret a la ciutat i les activitats econòmiques del districte.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades