El Park Güell torna a lluir

Les obres de restauració del Park Güell ja han acabat. Els treballs de millora s’estaven executant, sobretot, a la Sala Hipòstila i al banc de la Plaça de la Natura, dos dels espais més visitats del recinte. A més, s’ha recuperat l’espai de la Font Sarva, un àmbit que fins ara no era accessible i que ben aviat es podrà visitar. I s’han efectuat altres intervencions com la restauració del Viaducte de Baix, restituint-ne la imatge original.

14/08/2020 13:56 h

Ecologia Urbana

La restauració del banc de la Plaça de la Natura, revestit de trencadís amb peces de ceràmica, vidre, porcellana i pedra, va començar l’any 2019. Després d’un estudi previ, les obres han permès recuperar les parts del banc que s’havien fet malbé; d’una banda, aprofitant peces originals emmagatzemades al mateix parc, i de l’altra, construint manualment peces noves que reprodueixen les originals.

A la Sala Hipòstila, els treballs s’han centrat en la restauració integral del sostre, reparant les esquerdes i fissures del revestiment de les peces de trencadís i sanejant els perfils metàl·lics originals. Les peces de trencadís malmeses s’han substituït per unes altres, mentre que s’han restaurat les que tenien poca afectació. A més, aprofitant el muntatge de les bastides, també s’han fet altres tasques per millorar l’estat general d’aquest espai. Aquesta restauració complementa la que es va enllestir a principis del 2019, en què es va impermeabilitzar el sostre i es va millorar la xarxa de drenatge arran de les obres de restauració de la Plaça de la Natura.

L’actuació al Park Güell també ha permès recuperar un espai que fins ara no era accessible, la Font Sarva, del qual s’han adequat les condicions d’ús, tals com la il·luminació, els paviments o les baranes i portes. A més, s’ha restituït la imatge original del Viaducte de Baix, assegurant-hi l’estabilitat dels elements constructius. La restitució de la imatge original s’ha efectuat d’acord amb fotografies històriques descobertes durant el procés de les obres, que han aportat una informació molt valuosa.

D’acord amb el Pla estratègic del Park Güell

Totes aquestes actuacions de millora formen part del Pla estratègic del Park Güell, treballat conjuntament amb el veïnat, les entitats i els agents municipals, que recull una bateria de mesures, amb una inversió de 24,9 milions d’euros per millorar el retorn social del parc a la ciutat i continuar preservant el patrimoni arquitectònic i natural. Totes les tasques que s’hi han fet en els últims anys, no només pel que fa a les obres, sinó també en matèria de mobilitat, espai públic, equipaments, patrimoni i cultura, es poden consultar a la Memòria de governança del Park Güell, accessible a la web del Park Güell.

Prevenció contra la covid-19

La recuperació de l’activitat del Park Güell, que va iniciar-se a principis de juliol, coincideix amb l’arribada de dues certificacions que ha assolit la instal·lació pel que fa a la lluita contra el coronavirus. D’una banda, la certificació Global Safe Site, que assegura la correcta implementació per part de BSM, el gestor del recinte, dels procediments de prevenció d’higiene, seguretat, neteja i desinfecció exigits davant la pandèmia. I de l’altra, el segell Safe Tourism Certified, un distintiu creat per l’Institut de Qualitat Turística Espanyola (ICTE) que certifica els espais turístics que implanten amb èxit els protocols establerts per l’ICTE en matèria de seguretat, prevenció i higiene.

El Park Güell és un dels espais més visitats de Barcelona. Va ser declarat Patrimoni de la Humanitat l’any 1984 per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). Aquesta distinció s’atorga a tots els espais naturals i béns culturals del món de gran valor que cal protegir per garantir-ne la conservació, i que les generacions futures en puguin continuar gaudint.

Etiquetes associades a la notícia