Les obres d’ampliació del col·lector de la Diagonal superen l’equador de l’execució

Les obres d’ampliació del col·lector de la Diagonal, que permetran executar el desdoblament d’un tram del col·lector entre el carrer de Girona i el passeig de Sant Joan, estan executades en un 72% i es preveu que finalitzin al gener. El creixement demogràfic i urbanístic de la ciutat i els efectes del canvi climàtic han contribuït a l’increment de la demanda drenant de la ciutat i han fet necessari augmentar la capacitat de gran part de la xarxa de clavegueram.

04/08/2021 13:38 h

Ajuntament de Barcelona

L’obra del tram central de desdoblament del col·lector està pràcticament acabada. Es tracta del gran calaix que discorre de manera paral·lela al col·lector existent. A partir d’ara els treballs se centraran en els dos extrems, just a tocar del carrer de Girona, d’una banda, i al passeig de Sant Joan, de l’altra.

El col·lector de l’avinguda Diagonal és una gran infraestructura hidràulica i sanitària de la ciutat que es va construir a finals del segle XIX i que té com a objectiu recollir i gestionar el transport de les aigües residuals i pluvials que es generen als barris del costat de muntanya de l’avinguda.

El creixement demogràfic i urbanístic, sumat als efectes del canvi climàtic, provoca la necessitat d’augmentar la capacitat de gran part de la xarxa primària de clavegueram. En episodis de pluja, el col·lector augmenta el cabal fins a la capacitat màxima, de 96 metres cúbics per segon. L’obra de desdoblament permetrà incrementar la capacitat de transport d’aigües pluvials.

Una obra necessària per al futur

L’actuació és molt important per millorar la xarxa de clavegueram de la zona, ja que permetrà augmentar en un 70% la capacitat actual de desguàs, de 96 metres cúbics per segon a 160, disminuirà el risc d’inundació i circulació d’aigua en superfície de la Diagonal i dels carrers de Milà i Fontanals, Girona i Bailèn. A més, servirà per allargar la vida útil del sistema de clavegueram i millorarà la conservació i la neteja del col·lector de la Diagonal al tram del desdoblament.

Finalment, l’obra és necessària per a la connexió de la xarxa de tramvies per l’avinguda Diagonal. La unió del Trambaix i el Trambesòs per la Diagonal no es pot dur a terme si abans no es millora aquest col·lector, atès que un cop implantada la infraestructura tramviària no serà possible realitzar obres de clavegueram d’aquest abast.

Etiquetes associades a la notícia