Llum verda al primer pla d’habitatge i equipaments públics de les Glòries

El nou pla per ordenar l’habitatge i els equipaments públics de l’àmbit muntanya del parc de les Glòries inclou 562 pisos, tres centres educatius i zones verdes que integraran els espais. A partir del setembre, entraran en servei els túnels viaris que permetran soterrar el trànsit i acabar la transformació de la plaça en un pulmó verd d’ús ciutadà, amb prioritat per a la mobilitat sostenible.

29/01/2021 12:05 h

Districte Sant Martí

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament aquest divendres el pla que desenvolupa urbanísticament l’espai de la plaça de les Glòries situat entre els carrers de Castillejos, Badajoz – Independència, Consell de Cent i el parc de la Canòpia. El document s’ha treballat amb les entitats veïnals i educatives durant el període d’exposició pública per incorporar-hi les seves aportacions, i ara continuarà la tramitació per a l’aprovació definitiva de cara al pròxim plenari.

El túnel viari: a la tardor

L’actuació consisteix en la construcció d’un túnel urbà (dos tubs independents amb circulació unidireccional) amb una longitud total de 957 metres, situat entre el carrer de los Castillejos i la rambla del Poblenou.

La transformació de l’àmbit mar del parc de les Glòries es farà un cop es posin en marxa els túnels viaris, cosa que permetrà també reduir el soroll i la contaminació atmosfèrica.

Actualment, s’està executant l’obra civil i part dels treballs d’instal·lacions i d’acabats del túnel. La previsió és posar en servei el sentit de sortida de la ciutat (direcció Besòs) a principis de setembre, i el sentit d’entrada (direcció Llobregat), a finals de novembre.

Ordenació de l’habitatge i dels equipaments educatius a la banda de l’Eixample

Es construiran tres edificis nous entre els carrers Castillejos, Consell de Cent i l’avinguda Diagonal. Del total dels 562 pisos nous, 197 seran protegits. Les plantes inferiors acolliran comerços i serveis. El pla també permetrà obtenir, per cessió gratuïta del sòl, dues hectàrees que permetran executar l’àmbit nord del parc de la Canòpia.

Respecte als equipaments educatius, les escoles Encants i Bressol Leonor Serrano mantindran la ubicació actual, i el CEIP Gaià s’incorporarà a l’antiga fàbrica de paraigües del carrer Dos de Maig.