Nous espais per al repòs de les cendres al Cementiri de Montjuïc

El Cementiri de Montjuïc tindrà un nou gran espai de més de 2.000 metres quadrats per a la inhumació de les cendres, situat a la via de Sant Francesc, prop de la plaça de la Fe, amb vistes al mar. Les obres de construcció s’iniciaran el mes de maig del 2022 i tindran una durada de deu mesos. També s’hi han identificat uns altres cinc espais que es destinaran a aquest ús en els propers anys.

30/07/2021 12:51 h

Ajuntament de Barcelona

L’espai a la via de Sant Francesc, dissenyat per arquitectes paisatgistes, inclourà àmplies zones verdes i de repòs, i se suma als tres jardins per a la inhumació de cendres que hi ha al cementiri actualment: el jardí d’Espargiment de Cendres, el jardí de la Mediterrània i el jardí de les Aromes.

En els propers anys s’activaran uns altres espais destinats al repòs de les cendres. S’ubicaran a la plaça del Sagrat Cor (800 metres quadrats), a la via de Sant Oleguer (1.900 metres quadrats), al carrer de la Santíssima Trinitat (850 metres quadrats), a la plaça del Còlera (2.300 metres quadrats) i a Nostra Senyora de la Mercè (400 metres quadrats).

Aquest juliol també s’han iniciat les obres d’instal·lació del cinquè forn al crematori de Montjuïc i la remodelació de  l’espai de recepció i de la sala de visualització d’introducció del fèretre, que s’ha dotat de càmeres perquè es puguin seguir de manera telemàtica les cerimònies de recolliment. Es preveu que aquesta actuació s’acabi a principis del 2022.

Una demanda creixent

Actualment, el 52% dels serveis anuals que fa Cementiris de Barcelona són incineracions. Amb la finalitat de satisfer les noves demandes ciutadanes i alhora de naturalitzar els cementiris, s’aposta per fer un salt d’escala en la construcció de nous espais de repòs de les cendres en els cementiris urbans, ja sigui per espargir-les en entorns naturals amb totes les garanties mediambientals o bé amb la construcció de columbaris cineraris que permeten donar sepultura a les urnes.

El Cementiri de Collserola, pioner en aquest tipus d’inhumacions, ja disposa, també, dels espais següents: el Jardí del Repòs, el Bosc del Silenci i el Bosc de les Cendres. Als cementiris mitjans (Sant Andreu, Poblenou i les Corts), s’està treballant per localitzar-hi espais per a la inhumació de les cendres.

Altres actuacions de desenvolupament i modernització

Actualment, Cementiris de Barcelona té previstes diverses actuacions de millora per als pròxims tres anys en els nou cementiris de la ciutat, de manera paral·lela a les actuacions de manteniment i millora de la infraestructura i les instal·lacions.

La inversió prevista fins al 2024 és de 24,8 milions d’euros destinats a la millora i rehabilitació dels edificis de nínxols, 10 milions d’euros per a inversió de desenvolupament i modernització i 9,3 milions d’euros per al manteniment preventiu i correctiu dels recintes dels cementiris i de les oficines d’atenció a la ciutadania distribuïdes per la ciutat.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades