Vistiplau del Ple a la reactivació comercial de la travessera de Dalt

El Ple del Consell Municipal ha aprovat definitivament una modificació del Pla d’usos de Gràcia en l’àmbit de la travessera de Dalt per permetre-hi l’obertura de nous establiments comercials i de restauració preservant la qualitat ambiental i en equilibri amb la qualitat de vida del veïnat.

30/04/2021 14:19 h

Ajuntament de Barcelona

Amb aquesta modificació, es podran concedir a la travessera de Dalt noves llicències de restauració, de botigues de plats preparats, de comerç alimentari amb degustació i d’activitats musicals, sempre que es compleixin els criteris generals de la zona que marca el pla d’usos vigent, que són els següents:

  • Establiments de restauració, botigues de plats preparats i de comerç alimentari amb degustació, complint el criteri de densitat definit en el pla d’usos actual.
  • Establiments d’activitats musicals amb una superfície útil màxima de 150 metres quadrats i amb distància mínima de 200 metres entre locals.

Alhora, no s’admetran les llicències vinculades a locals d’exhibició sexual o les de règim especial. El document, que no ha rebut cap al·legació durant el període d’exposició pública, ha estat aprovat al Ple per unanimitat.

Aquest canvi afecta únicament l’àmbit de la travessera de Dalt, i es mantenen els usos establerts en el pla del 2016 a la resta del districte i la protecció específica de la zona del centre de la Vila de Gràcia, que és la que té més saturació d’activitats del districte.

 

Etiquetes associades a la notícia