Reduïda al mínim l’oferta de pisos turístics il·legals

Des del 2016 el nombre d’anuncis d’habitatges d’ús turístic sense llicència s’ha reduït de 5.875 a 272, i s’ha dictat l’ordre de tancament de 4.900 pisos. Amb la finalitat d'erradicar aquesta pràctica, s’ha multiplicat per cinc el nombre de persones que formen l’equip d'inspecció d'aquests habitatges, i la utilització de recursos i d’eines tecnològiques ha contribuït a la detecció d’aquesta activitat a internet.

01/03/2019 19:37 h

Ajuntament de Barcelona

Respecte al 2016, l’any 2018 ha acabat amb un 95% de pisos turístics il·legals menys a Barcelona. Des de la posada en marxa del pla de xoc, fa quatre anys, els equips municipals han avaluat 17.000 domicilis anunciats en 140 portals web diferents.

En aquests darrers anys, l’Ajuntament de Barcelona ha ordenat el cessament de 4.900 habitatges d’ús turístic il·legal. D’aquests habitatges, el 62% ha deixat d’operar i per a la resta hi ha oberts els procediments per garantir-ne el tancament. Del total de pisos cessats d’activitat, 937 s’han reconvertit en contractes de llarga durada i 234 són el domicili actual de la propietat.

En el seguiment dels habitatges, els equips en comproven l’estat en èpoques d’alta ocupació turística, com el període nadalenc, els mesos d’estiu o durant esdeveniments de rellevància mundial com el Mobile World Congress.

Intensificació de les sancions

L’activitat per sancionar els habitatges d’ús turístic s’ha incrementat en els últims quatre anys, principalment als districtes de Ciutat Vella i l’Eixample. En total s’han obert 13.014 expedients disciplinaris i s’han imposat 6.453 sancions, cinc vegades més que durant el període 2014-2016. Les sancions als titulars dels habitatges sense llicència i les multes a les plataformes que els anuncien poden arribar fins als 600.000 euros.

Els equips municipals han inspeccionat 107 edificis sencers sospitosos d’exercir una activitat turística sense llicència, com pensions encobertes o pisos de gran superfície dividits en espais més petits per llogar-los, 95 dels quals han rebut ordres de cessament i 72 sancions.

Una altra línia d’actuació és la detecció d’infractors professionals i xarxes organitzades i del lloguer d’habitacions temporals o vacacionals. Aquesta última modalitat no disposa de regulació, fet que fa difícil a l’Ajuntament de Barcelona poder exercir la potestat sancionadora.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades