Tres propostes per crear el panot del segle XXI

La resolució del repte per millorar les característiques tècniques del panot de la ciutat ha permès trobar tres solucions innovadores i més sostenibles que no en modifiquen el disseny, requisit indispensable d’aquesta convocatòria adreçada a professionals i industrials.

04/07/2022 17:51 h

Ajuntament de Barcelona

Concretament, les propostes seleccionades tenen les característiques següents:

  • Panot del s. XXI. El sistema de col·locació de les peces permet la reutilització de quasi totes les peces en les operacions de manteniment. A més, s’assoleix una reducció de gairebé un 50% de les emissions de CO2.
  • PANOT+. Incorpora ciment amb menys impacte d’emissions de CO2.
  • R3PANOT. És la proposta que assoleix una reducció més important d’emissions de CO2, que pot arribar al 65%.

Una prova pilot per cobrir els primers eixos verds de l’Eixample

Les tres solucions seleccionades es testaran a l’espai públic en una prova pilot a finals d’any, en el marc del pla Superilla Barcelona i de la reurbanització dels primers quatre eixos verds de l’Eixample. Cadascuna de les propostes guanyadores, que rebran 80.000 euros, elaborarà els prototips necessaris per cobrir una superfície de 1.000 m2 en l’àmbit dels nous eixos, així com la certificació de les característiques de les peces fabricades.

Després d’un any de monitoratge per comprovar-ne el funcionament, se n’avaluarà el comportament per decidir si s’autoritzen o no. La peça que s’acabi desenvolupant serà de llicència oberta a Barcelona.

El repte del panot del segle XXI el desenvolupa la fundació municipal BIT Habitat, que impulsa la innovació urbana per donar resposta als reptes socials, econòmics, tecnològics i ambientals als quals s’enfronta la ciutat.

 

Notícies relacionades