Aprovada l’ordenança que regula la zona de baixes emissions

El Ple del Consell Municipal ha aprovat definitivament el text articulat de l’ordenança que entrarà en vigor l’1 de gener amb l’objectiu de combatre la contaminació i reduir les emissions de NO2 a Barcelona en un 15%. El text definitiu incorpora una nova moratòria, enumera els vehicles singulars que podran circular per la ZBE i especifica la quantia de les multes per les sancions lleus, greus i molt greus.

20/12/2019 13:55 h

Ajuntament de Barcelona

Amb l’objectiu de protegir la salut i millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona entrarà en vigor l’1 de gener de 2020, els dies laborables, de 7.00 a 20.00 hores. Els vehicles més contaminants, els que no disposen de distintiu ambiental, no hi podran circular.

Els vehicles sense distintiu podran demanar autoritzacions de 24 hores fins a un màxim de 10 dies l’any. Ho hauran de fer a través d’un registre previ.

També s’hauran de registrar prèviament per poder circular per la ZBE, fins que es renovin, els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els de serveis d’emergències i els vehicles mèdics o funeraris.

El text definitiu de l’ordenança incorpora una nova moratòria per a persones en situació de vulnerabilitat i un permís especial per a les persones que reben tractament mèdic. A més, enumera els vehicles singulars que podran circular per la ZBE i especifica la quantia de les multes per les sancions.

Nova moratòria per a les persones vulnerables

Les persones amb uns ingressos individuals inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) més un 10%, uns 8.000 euros bruts anuals, que acreditin que utilitzen el vehicle com a instrument indispensable per desenvolupar l’activitat professional tindran una moratòria d’un any per circular per la zona de baixes emissions. Aquest col·lectiu ja es pot registrar i aportar la documentació necessària al web zbe.barcelona.

Els vehicles que transporten mercaderies o passatgers, com ara furgonetes, camions o autobusos, també tenen un any de moratòria per poder circular per la ZBE. D’aquesta manera es facilita al sector del transport l’adaptació a energies més netes. En aquest cas, no és necessari registrar-se.

Autorització especial per a les persones en tractament mèdic

S’estableix un permís especial per a les persones en tractament mèdic que necessitin desplaçar-se en el seu vehicle per dirigir-se a un centre mèdic. Caldrà registrar-se prèviament i aportar la documentació necessària al web zbe.barcelona.

Alhora, els vehicles sense distintiu ambiental que hi circulin per una urgència mèdica podran sol·licitar l’autorització en un termini de tres dies des que s’ha comès la infracció.

Exempcions per als vehicles que fan serveis singulars

S’estableix una exempció als vehicles que presten un servei singular perquè puguin circular per la zona de baixes emissions. Caldrà demanar una autorització o un registre previ a través del web www.zbe.barcelona.

Aquests vehicles són els vehicles blindats, les unitats mòbils de ràdio i televisió, els vehicles taller o laboratori, els vehicles adaptats per a la venda o exposició de llibres, els vehicles condicionats per a la venda d’articles, les grues d’arrossegament o d’elevació, els vehicles per a fires, les formigoneres, els vehicles destinats al reg asfàltic i els vehicles de senyalització del sòl.

Sol·licitud telemàtica

Els permisos, les autoritzacions i les moratòries ja es poden sol·licitar telemàticament al web zbe.barcelona. També es podran demanar al punt de suport de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel, del 7 de gener al 31 de gener, de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 hores, i els dissabtes, de 8.30 a 20.00 hores.

Sancions per l’incompliment de la normativa de la ZBE

Els cinc municipis que engloba la zona de baixes emissions, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, estableixen sancions comunes als vehicles més contaminants, els que no tenen l’etiqueta ambiental de la DGT, que no són aptes per circular per la zona de baixes emissions.

Les multes seran lleus, greus o molt greus i d’una quantia a partir de 100 euros, i es començaran a fer efectives l’1 d’abril de 2020.

Què és la ZBE i per què s’aplica?

La zona de baixes emissions és una àrea de 95 quilòmetres quadrats que comprèn Barcelona i els municipis circumdants. Les restriccions de trànsit s’aplicaran els dies feiners, de 7.00 a 20.00 hores. Les vies ràpides, com les rondes o la C-31, en queden excloses.

Els vehicles que no podran circular-hi són els que no tenen el distintiu ambiental de la DGT i que, per tant, tenen un potencial contaminant excessiu. De fet, un turisme de gasolina de més de 20 anys emet 58 vegades més diòxid de nitrogen (NO2) que un de nou, i retirar de la circulació un vehicle dièsel de més de 20 anys equival a retirar 35 vehicles moderns equivalents.

Es preveu que la posada en marxa de manera permanent de la zona de baixes emissions evitarà la circulació de 50.000 vehicles sense etiqueta al dia. Les emissions de NO2, un contaminant que prové essencialment del trànsit rodat, es reduiran en un 15%. S’estima que d’aquí a 4 anys la mesura haurà afectat 125.000 vehicles.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades