Tolerància zero amb les activitats cannàbiques il·legals

El pla d’inspecció i tancament d’establiments amb activitat cannàbica a Ciutat Vella permet tancar 46 locals il·legals. La feina conjunta del personal tècnic municipal, els Serveis Jurídics i la Guàrdia Urbana fa possible el cessament dels negocis amb ànim de lucre i enfocats a la captació de turistes.

08/07/2018 10:40 h

Ajuntament de Barcelona

Les mesures d’inspecció van començar l’any 2015 i estan destinades a detectar tots els establiments que no compleixin el model permès per a les activitats cannàbiques, aprovat el maig del 2016: sense ànim de lucre, fruit de l’associacionisme de les persones consumidores de cànnabis i amb garanties per a la salut. Per contra, els 46 locals declarats il·legals corresponien a negocis amb beneficis procedents en gran mesura de la captació de turistes i que, a més, tenien un impacte sobre la convivència i la qualitat de vida del veïnat.

La tasca del personal tècnic s’amplia a 7 establiments en procés de precintat i 8 casos en seguiment que actualment no presenten activitat. En total, 61 establiments sense llicència han estat objecte d’inspecció, a més dels 34 locals amb llicència al districte que també s’han sotmès al procediment.

Les actuacions dutes a terme sobre els locals cannàbics declarats il·legals han conduït o bé al cessament voluntari de l’activitat per part dels promotors o, en el cas de no complir-se la petició, al tancament mitjançant una ordre judicial.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades