Torna a engegar el programa de La Comunificadora!

05/10/2017 20:00 h

Economia Social Solidaria

La Comunificadora, el programa d’impuls de Barcelona Activa per a projectes d’economia col·laborativa del procomú, vol contribuir a un model econòmic que generi creixement, llocs de treball, ingressos i serveis, sense deixar de banda els drets, i que aporti una major autonomia tecnològica i econòmica a la societat; fent-la menys vulnerable.

El model procomú es presenta com una alternativa viable als models clàssics de gestió. Cada vegada és més evident que un projecte pot ser inclusiu, obert a la participació, governat col.lectivament i amb relacions justes entre els persones que hi treballen i/o l’utilitzen, i alhora pot produir valor i ser econòmicament sostenible.

La segona edició de La Comunificadora començarà a treballar el dilluns 9 d’octubre, a la Jornada de Presentació “LaComunificadora s’engega”, oberta a tothom, a l’edifici de “El Far” de la Barceloneta.

El programa s’estructurarà de la següent manera:

  • Primer, caldrà identificar quins són els reptes socials, ambientals i tecnològics per resoldre, a Barcelona, des de la perspectiva del procomú (#repteLaCo) i buscar propostes per poder solucionar-los (#propostaLaCo).
  • En segon lloc, caldrà identificar projectes ja existents que podrien participar a La Comunificadora (#projecteProcomú), i organitzacions, equips o persones individuals que voldrien participar-hi o donar-los suport (#orgProcomú), fer rèpliques de projectes lliures ja existents a altres llocs que podrien fer-se localment (#replicaLaCo) i definir les habilitats que ens calen per desenvolupar-los i que han d’estar presents entre les persones que puguin fer assessorament en el programa (#habilitatsLaCo).

En aquesta edició es convida a projectes, en gestació o ja en marxa, que necessiten un impuls per esdevenir procomuns o projectes del procomú que necessiten consolidar la seva viabilitat econòmica. Projectes que es caracteritzin per la recerca de l’interès comunitari, amb models d’empresa i de sostenibilitat econòmica més democràtics, governança oberta a la participació de tots els agents implicats, que connecten amb la tradició de l’economia social i solidària i del tercer sector, amb l’ús de tecnologies lliures en les plataformes digitals, i una política de dades obertes.

Més informació:

Jornada “La Comunificadora s’engega”
9 d’octubre de 10 a 19h a “El Far”
Carrer de l’Escar, 6-8 (La Barceloneta)
Autobús (39 i V15) i Metro L2 + 10 minuts caminant
A l’hora que et vagi bé (10h-12h-16h-18h)
Cal inscriure’s aquí

La Comunificadora s’executa des de Free Knowledge Institute en col·laboració amb LabCoop, fent confluir la producció procomú i l’economia solidària, i compta amb la col·laboració del grup de recerca Dimmons de la UOC i de la Fundació Goteo.