Tot el que has de saber sobre el Decret Llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

19/03/2020 16:45 h

Ajuntament de Barcelona

A finals de 2019 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret Llei 17/2019 que inclou mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. En concret, la norma té un triple objectiu: combatre situacions d’emergència residencial, augmentar el nombre d’habitatges protegits fent especial incidència en els de règim de lloguer i contribuir a la moderació dels preus del lloguer en habitatges privats. A continuació repassem les principals novetats que aporta aquest decret en els diferents camps.

Emergència habitacional

Pel que fa a la lluita contra situacions d’emergència i desnonaments destaquen els següents aspectes:

-Els grans propietaris hauran d’oferir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat i aquest contracte haurà de tenir una durada de 7 anys, fins ara podien ser de 3 o de 5.

– Aquests lloguers socials s’hauran d’oferir a les famílies vulnerables que es trobin en procés de desnonament, en cas que se’ls acabi el contracte de lloguer, però també quan faci sis mesos que ocupen un habitatge sense cap mena de contracte previ.

– S’amplia la definició de gran propietari que ara es vincula al nombre d’habitatges i no a la superfície i inclou també persones físiques. Es considera gran propietari, per tant, qualsevol persona física o jurídica que tingui més de 15 habitatges en propietat.

– Es facilitarà el canvi d’ús de sòl que havia de ser per equipaments per tal que s’hi puguin construir habitatges temporals per fer front a la situació d’emergència.

– S’amplia el dret de tanteig i retracte per part de les administracions fins a segones o terceres operacions de compra.

Nou model d’habitatge protegit

El segon àmbit en què el Decret vol actuar amb força és l’habitatge protegit creant un nou model i, a la vegada, incrementant el parc d’habitatge protegit de lloguer. Aquests són els punts més importants:

– L’habitatge protegit serà permanent sempre que el plantejament urbanístic els reservi a l’ús d’habitatge de protecció pública o formin part del patrimoni públic de sol i d’habitatge. D’aquesta manera s’evita la pèrdua d’habitatge protegit que torna al mercat privat.

– S’incrementarà el terreny disponible per l’habitatge protegit que serà un mínim del 50% de sostre en sòl urbanitzable i un 40% en sòl urbà no consolidat, en els municipis amb demanda residencial forta i acreditada.

– S’estimularà la iniciativa privada perquè construeixi habitatge protegit. Les promocions privades d’habitatge protegit construïdes amb ajuts públics rebran cobertura d’impagaments i els llogaters tindran prioritat en els ajuts de pagament al lloguer.

– S’inclou la possibilitat que els plans urbanístics destinin terrenys per la construcció d’habitatges plurifamiliars destinats específicament al lloguer. També s’estimula la possibilitat de destinar edificis parcialment a l’habitatge protegit per poder tenir una oferta més variada que s’adapti a les necessitats actuals.

– La compra-venta d’habitatges públics estarà subjecte a un preu marcat que evitarà que s’especuli amb habitatge protegit.

Moderació de preus del lloguer

El Decret Llei també inclou algunes mesures que volen propiciar una moderació dels preus del lloguer a través de l’Índex de Referència del preu de lloguer de l’Agència Catalana de l’Habitatge. Es tracta d’un índex elaborat a partir del preu mitjà de pisos de les mateixes característiques en una mateixa zona.

El Decret Llei 17/2019 obligarà a incloure’l a les ofertes de portals immobiliaris i als contractes de lloguer i a lliurar-ne el document acreditatiu. Per altra banda els propietaris que vulguin accedir a ajudes hauran de llogar els seus habitatges a un preu inferior a l’Índex de Referència del preu del lloguer.