Trobada de tots els instituts de la ciutat per redefinir el futur de la formació professionalitzadora

Més d’un centenar de referents dels principals centres de la ciutat s’han reunit per establir línies estratègiques d’actuació en clau de ciutat i amb visió de present i de futur.

11/10/2021 15:50 h

Ajuntament de Barcelona

La formació professionalitzadora, com s’ha posat de manifest en aquest curs tot just iniciat i ja s’havia evidenciat en anys anteriors, és una opció formativa consolidada i creixent. D’aquí, per tant, que calgui i sigui necessària una revisió permanent d’on es troba i cap a on ha d’anar en el futur més immediat però també a mitjà i llarg termini. És en aquest context on se situa la reunió dels màxims responsables dels trenta centres de la ciutat que ha tingut lloc aquest començament d’octubre a la Fabra i Coats de Sant Andreu i que ha organitzat el Consorci d’Educació de Barcelona.

En aquesta reunió es van compartir i definir línies estratègiques, així com la idoneïtat d’establir xarxes per sectors professionals i crear un oferta adequada al nivell de capacitació de l’alumnat. Hi van participar 123 professionals de 26 centres de formació i 4 d’ensenyaments artístics, en el marc de la jornada “Formació professionalitzadora. Dibuixem el futur”, una primera sessió de treball que va servir per posar sobre la taula els grans reptes del sector, que es van exposar i desenvolupar en clau de ciutat i amb visió de present i de futur.

També va servir per començar a avançar en la creació d’un nou pla director d’ensenyaments postobligatoris i revisar metodologies, tot guiat segons paràmetres d’excel·lència i especialització. El treball en xarxa es focalitzarà en sectors professionals com els àmbits digital, esportiu, alimentari, empresarial i biosanitari, oberts també i de manera imprescindible a la col·laboració amb els mons universitari i empresarial i als centres de recerca. Aquest plantejament facilitarà, al seu torn, una millor optimització de recursos i infraestructures, així com el coneixement compartit.

En l’actualitat, segons la nova Llei de formació professionalitzadora, hi ha una oferta àmplia de cursos i cicles en aquest camp segons la naturalesa i duració, que poden anar de les microformacions (de 30 a 50 hores) als cicles formatius (2.000 h), passant per cursos d’especialització (de 600 a 800 h), certificats de professionalitat (de 300 a 600 h) o unitats de competència (de 50 a 100 h).

Notícies relacionades