Un gran pacte transversal per reimpulsar la ciutat

Una taula de treball amb els agents econòmics, socials, culturals i educatius i els set grups polítics amb representació municipal establirà un gran pacte de ciutat per definir com ha de ser la recuperació i la superació de la crisi provocada per la Covid-19.

21/04/2020 20:21 h

Ajuntament de Barcelona

El Pacte per Barcelona neix amb la voluntat d’aportar solucions als reptes i a les noves necessitats sorgides durant l’emergència per la Covid-19. Les línies estratègiques d’aquest pacte ampli i de consens giraran entorn dels objectius següents:

  • Reimpulsar la ciutat en l’àmbit socioeconòmic i cívic.
  • Garantir les finances municipals.
  • Avançar amb criteris d’equitat i justícia social.
  • Reforçar la salut i les cures.
  • Tenir una ciutat més habitable i resilient.
  • Protegir la reputació internacional.
  • Impulsar la col·laboració publicoprivada.
  • Aprofitar el potencial de l’àmbit urbà i metropolità.

La Taula del Pacte per Barcelona serà l’òrgan que els pròxims tres mesos definirà les mesures i accions concretes que s’impulsaran durant el 2020 i el 2021. És un òrgan format per una cinquantena de representants dels diferents sectors de la ciutat i d’experts que es reunirà mensualment per debatre i concretar les solucions dels reptes i necessitats de la nova realitat després de la crisi sanitària de la Covid-19.

Paral·lelament, s’ha constituït un grup de treball amb els grups del consistori per establir un nou consens per al pressupost municipal orientat a la recuperació econòmica i social per als anys 2020 i 2021.

Etiquetes associades a la notícia