Un model de ciutat justa, sostenible, digital i global

Per reforçar l’acció i la posició de la ciutat en l’actual context de crisi socioeconòmica generada per la covid-19, el consistori impulsa el primer pla director de relacions internacionals “Barcelona, ciutat global” per als pròxims tres anys.

15/07/2020 17:28 h

Ajuntament de Barcelona

El pla “Barcelona, ciutat global” planteja un model de relacions internacionals per fer avançar la ciutat com a actor global, reforçar la prestació de serveis municipals i situar Barcelona i la seva ciutadania al món com a ciutat d’oportunitats i drets. S’estructura entorn de 5 objectius que articulen 24 línies de treball. Són els següents:

  1. Projectar les polítiques municipals: difondre les polítiques i les bones pràctiques implementades a la ciutat als organismes internacionals
  2. Situar la ciutat com un hub científic i tecnològic: defensar els valors d’una ciutat digital centrada en les persones, amb un humanisme tecnològic, i articular estratègies conjuntes amb altres ciutats europees i d’arreu del món.
  3. Defensar els drets, el feminisme i la diversitat: ressituar els drets humans i la igualtat com a marc per als debats internacionals.
  4. Afavorir la transició ecològica justa: promoure en l’àmbit internacional el model de transició justa de Barcelona, i també impulsar la vinculació amb les polítiques europees que permetin aconseguir recursos dels fons climàtics europeus.
  5. Fomentar la participació de les ciutats a escala internacional: impulsar les xarxes de ciutats per tenir veu pròpia i ser un altaveu de les necessitats i les oportunitats que les ciutats ofereixen en el context global actual.

Etiquetes associades a la notícia