Un pas més cap a la regulació de les terrasses de les places de Lesseps i Molina

20/11/2016 14:02 h

Cèlia Muns Prats

El procés participatiu per ordenar les terrasses de la plaça de Lesseps i acordar una normativa específica s’ha acabat després de tres sessions obertes en les quals han pogut participar tots els agents implicats. D’altra banda, l’ordenació singular de les terrasses de la plaça de Molina ha estat informada favorablement per la Comissió Tècnica de Terrasses (CTT). Després d’un període de 30 dies per a possibles al·legacions, la Comissió de Govern l’aprovarà definitivament.

Pel que fa a la plaça de Lesseps, el procés participatiu ha prioritzat garantir el flux de vianants, els accessos del veïnat als comerços i el pas de vehicles d’emergència i conservar l’ordre de les terrasses. Així, la normativa acordada permet mantenir les 36 taules autoritzades. A més, s’ha ordenat la demanda actual alliberant espais de pas, i es preveu encabir-hi possibles demandes futures —fins a 38 taules més. El mobiliari admès, que s’haurà d’endreçar a la nit, seran taules, cadires i para-sols.

A la plaça de Molina es preveuen 60 taules com a màxim. Són les mateixes que hi ha ara, però es redistribuiran d’acord amb l’ordre establert per l’arbrat i les alineacions, de manera que les terrasses s’aplegaran en grups de sis taules disposades paral·lelament a les façanes per tal de deixar un espai lliure continu als vianants. D’aquesta manera, les taules ocuparan un màxim del 5,52% de l’espai públic de la plaça.

D’altra banda, la CTT també farà ordenacions singulars de les terrasses dels carrers de Requesens i del Consolat de Mar, de la plaça de les Olles i el carrer de Rere Palau, a Ciutat Vella; dels jardins de la Indústria i la placeta de María Luz Morales, a l’Eixample, i de les places de Joaquim Folguera i de Joan Llongueras, a Sarrià – Sant Gervasi.