Un pas més per a l’elaboració del Pla estratègic de turisme

09/07/2016 11:43 h

Cèlia Muns Prats

El tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, i el regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, han assistit a la sessió plenària del Consell Turisme i Ciutat, el fòrum que aplega en el mateix espai de debat i diàleg tots els actors implicats en el turisme a la ciutat, públics, privats i ciutadania. 

L’Ajuntament hi ha presentat la diagnosi preliminar del Pla Estratègic de Turisme 2016-2020 als 60 membres, representants d’institucions i entitats, que formen el Consell i que treballen en l’elaboració d’un document amb propostes per a la gestió del turisme a la ciutat per als propers cinc anys, en base a criteris de responsabilitat, sostenibilitat, cohesió, redistribució i innovació. Alhora es vol generar debat públic i coneixement compartit sobre l’activitat turística i els seus efectes a través de l’anàlisi de la conjuntura actual i els escenaris de futur.

Durant la sessió, el consistori ha lliurat l’Informe sobre l’activitat turística de Barcelona, que destaca un creixement sostingut del sector —un augment del 5,4% de turistes allotjats en hotels. A més, ha augmentat la despesa mitjana total per persona, que ha passat de 330,6 a 375,2 euros.

Com a novetat d’aquest any, l’informe incorpora una anàlisi de dades del mercat laboral entorn de l’activitat turística, ja que es tracta d’un sector que genera un gran nombre de llocs de treball, oportunitats de negoci i atracció d’empreses. Tot i això, l’estudi també destaca que, malgrat que els ciutadans perceben com a positiva la vessant econòmica del turisme, els barcelonins el consideren el quart problema més greu de la ciutat.

El document proposa fins a vint reptes agrupats en cinc àmbits, que estructuraran els objectius del pla. Per tal que la ciutadania deixi de percebre el turisme com un problema, es prioritza garantir el dret al descans, a l’habitatge i al benestar dels residents de les zones més massificades, així com gestionar els efectes negatius de les activitats turístiques per minimitzar-ne l’impacte.