Un pla i una inversió de milions d’euros per revitalitzar l’economia de Nou Barris

Amb un pressupost de més de vint milions d’euros, el Pla de desenvolupament econòmic i comercial 2021-2024 del districte de Nou Barris vols reimpulsar i enfortir l’economia i el comerç de proximitat i reivindicar el potencial que ofereix el territori.

02/04/2021 10:18 h

Ajuntament de Barcelona

El Pla de desenvolupament econòmic i comercial 2021-2024 del districte de Nou Barris consta de dos paquets diferenciats de mesures. D’una banda, accions per transformar la realitat productiva del districte i, de l’altra, accions específiques destinades al comerç dels diferents barris.

Mesures per a la reactivació econòmica en el context de la crisi de la covid-19

Per promocionar iniciatives econòmiques i impulsar-ne de noves, des del Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris es difondrà l’emprenedoria entre els més joves, s’exploraran línies de col·laboració amb les empreses del territori per fomentar l’ocupació juvenil i s’implementarà una estratègia per dinamitzar els locals de planta baixa tancats.

S’incrementaran els serveis ocupacionals per facilitar la inserció laboral al districte i s’incrementarà l’atenció del servei XARSE del Pla de barris i dels dispositius d’inserció sociolaboral als barris de les Roquetes, Torre Baró i Ciutat Meridiana.

Impuls al comerç de proximitat

S’assessorarà els comerços en matèria de transició digital i de millora dels locals, i també es fomentarà l’associacionisme i l’empoderament de les dones com a empresàries. També s’impulsarà la moneda ciutadana REC i es millorarà la trama urbana per promoure una experiència comercial més atractiva.

Més perfils digitals

Per reduir la bretxa digital, des del Cibernàrium de Barcelona Activa es fomentaran les vocacions científiques i tecnològiques als centres educatius del districte i s’oferirà formació específica relacionada amb el sector tecnològic.

El desenvolupament del projecte 9Btech permetrà impulsar un ecosistema urbà sostenible i tecnològic amb la reactivació de l’ús d’espais buits i per atreure la implantació d’empreses de l’àmbit tecnològic a Nou Barris.

Economia social i solidària, verda i circular

El Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris reforçarà l’assessorament a projectes d’emprenedoria i organitzacions d’economia social i solidària.

El barri de Vallbona es transformarà com a pol d’agroecologia urbana i d’alimentació sostenible de Barcelona.

Esdeveniments culturals i creatius

El districte potenciarà una oferta diversificada d’art urbà, per esdevenir un referent dins del món del grafit, i es diversificarà l’oferta cultural amb activitats d’interès perquè el veïnat d’altres districtes s’acosti a Nou Barris.

Etiquetes associades a la notícia