Un pla per millorar la salut de la gent gran, l’educació i els entorns urbans

El Pla de barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, amb una inversió de 15 milions d’euros, inclou una trentena d’accions i se centra, principalment, a millorar la salut de les persones grans, l’educació i diversos espais dels dos barris, i posarà l’accent en els entorns de Can Soler.

01/08/2017 14:27 h

Susagna Alcón

Un dels objectius del Pla de barris és millorar la qualitat de vida de la gent gran acompanyant-los amb projectes que els vinculin a la vida social i comunitària del barri. A més, s’exploraran serveis i programes de formació sobre l’economia de les cures que puguin vincular-se als equipaments i serveis sociosanitaris de la Vall d’Hebron i que en un futur puguin beneficiar la població del mateix barri.

A Sant Genís dels Agudells, el Pla de barris posarà l’accent en els entorns de Can Soler. Aquest projecte motor resoldrà dèficits d’equipaments esportius, de lleure educatiu, d’espais comunitaris i mediambientals, i permetrà vincular-se i connectar el barri amb Collserola. Aquest espai a l’aire lliure inclourà una àmplia diversitat d’usos amb una clara vocació intergeneracional, de gènere, i de diversitat cultural i funcional.

Millores en els àmbits associatiu i educatiu

A la Teixonera hi ha tres grans projectes que sustenten el Pla de barris amb l’objectiu de reforçar el teixit associatiu i millorar les condicions del barri en matèria d’educació i esport: La Bòbila ubicarà totes les entitats del barri en un mateix centre i La Campa serà un espai esportiu a l’aire lliure que generarà vincles entre els joves i les persones grans. També es construirà una nova escola bressol, una demanda històrica del barri que permet cobrir l’atenció a la infància mitjançant l’educació pública, i que possibilita treballar i enfortir la comunitat educativa del barri.

Altres accions destacades d’aquest Pla de barris són l’impuls de programes de recuperació i difusió de la cultura i de la memòria històrica, la promoció de la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat als habitatges o el suport al projecte cultural Integrasons.

Més informació