Una recollida de residus més eficient i adaptada a cada barri

La nova contracta de neteja, que entrarà en vigor la tardor del 2020, és una peça clau de l’estratègia municipal de residu zero de la ciutat. Es tracta d’una nova adjudicació per a la neteja i la recollida i gestió de residus més flexible, més transparent i adaptada a les necessitats de cada barri. El Plenari municipal ha aprovat la nova contracta per als propers deu anys amb els vots a favor del Govern municipal i del Grup Municipal Demòcrata, ERC i els regidors no adscrits, Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé.

26/10/2018 16:03 h

Ajuntament de Barcelona

La contracta de neteja és un dels contractes municipals més importants per la durada, de vuit anys i prorrogable a dos anys més, i l’import de l’adjudicació, de 307 milions d’euros anuals. Amb l’objectiu de tenir més control públic d’aquest servei de gestió indirecta, la contracta incorpora mesures socials, ambientals i de transparència per obrir les dades generades pel servei a la ciutadania, i la plantilla s’incrementarà en 225 treballadors anuals. Entrarà en vigor a la tardor del 2020.

Per a una gestió i recollida de residus més eficient, la nova contracta de neteja s’adaptarà a les característiques urbanístiques i a l’ús dels diferents barris i incorporarà mesures per millorar el servei actual. Els objectius de l’estratègia de residu zero són, d’una banda, reduir la generació de residus de la ciutadania, d’1,3 quilograms per habitant i dia a 1,2 quilograms, i de l’altra, augmentar la recollida selectiva d’un 36% a un 60%.

Principals novetats de la nova contracta

  • Flexibilitat i adaptació a l’ús de l’espai públic als barris. El nou sistema de neteja combinarà diferents tipus de neteja, amb escombra, amb màquina d’aigua… i de recollida en funció de les necessitats, l’època de l’any, els usos de l’espai públic i les característiques de cada barri.
  • Contenidors junts i accessibles. Es prioritza la col·locació de tots els contenidors en un mateix espai, accessible per a tothom, per potenciar la recollida selectiva. El model de recollida es mantindrà en les cinc fraccions actuals i s’ampliarà el contenidor groc com a recipient de materials de metall i de tots els plàstics. Als nuclis històrics on hi ha menys contenidors s’incorporaran altres sistemes de recollida selectiva.
  • Elements tecnològics als contenidors.  S’incorporen noves tecnologies per obtenir informació de l’ús dels contenidors i millorar la gestió de la recollida de residus i també, a mitjà termini, per iniciar sistemes per promoure el reciclatge en la ciutadania.
  • Menys emissions i menys soroll.Per millorar la qualitat ambiental, es prioritzarà una flota de vehicles de zero emissions i elèctrics per reduir el soroll, sobretot durant la nit.
  • Ampliació progressiva del sistema porta a porta de recollida de residus. < >Actualment, el sistema està en marxa al nucli antic de Sarrià. Es valorarà, segons el grau de complexitat, en quines zones de la ciutat es podria introduir la recollida porta a porta i altres sistemes complementaris de recollida a les zones amb un nombre més baix de contenidors. També s’incrementarà la recollida comercial porta a porta en 1.000 establiments que generen residus orgànics.
  • Aplicació de criteris socials en la contractació. La nova contracta haurà d’ incloure un pla d’igualtat d’oportunitats i de no discriminació de persones LGTBI i es farà un control al pla de subcontractacions que es realitzin en termes de pagaments, condicions, preus, etc. Com a mínim, el 10% dels nous contractes seran d’empreses d’economia social.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades