Una resposta social als reptes migratoris globals

Des del 2015 els serveis que intervenen als assentaments irregulars de la ciutat s’han ampliat i reorganitzat per garantir els drets dels adults i dels infants i per lluitar contra la irregularitat i l’exclusió social de les persones que hi viuen.

13/06/2018 12:23 h

Redacció

Actualment a la ciutat hi ha 77 assentaments irregulars, on viuen una mitjana de 536 persones de perfils i d’orígens diversos. Són espais, generalment solars o naus industrials en desús, ocupats per persones que s’hi allotgen i hi estableixen una activitat econòmica, normalment la recuperació de residus per vendre’ls després. El nombre d’assentaments varia al llarg de l’any, ja que es tracta de poblacions majoritàriament itinerants.

El fenomen té l’origen a finals dels anys noranta amb l’arribada de persones de l’Àfrica subsahariana amb dificultats per accedir a permisos de treball i residència, i ha anat evolucionant a causa de diferents factors migratoris, com l’ampliació de l’espai Schengen; socials, com el rebuig que pateixen algunes comunitats, com la romaní als països de l’Europa de l’Est, i d’actualitat, com l’expulsió de migrants de ciutats del sud de França o del nord d’Itàlia.

Atenció municipal

A Barcelona hi ha dos serveis d’atenció a les persones dels assentaments irregulars, que treballen de manera coordinada, d’una banda, per garantir la seguretat, la salubritat i les condicions higièniques dels assentaments, i d’altra banda, per assegurar els drets fonamentals i la cobertura bàsica de les necessitats dels adults i dels menors que hi habiten. L’objectiu final és trobar una solució per a l’exclusió social d’aquestes persones.

Des del 2015 els dos serveis, l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (ORPAI) i el Servei d’Inserció Social de Famílies Rom no Autòctones amb Infants a Càrrec (SISFA rom), s’han reorientat per treballar de manera més coordinada, i disposen de més recursos humans i econòmics per donar una resposta social i jurídica més adaptada a les necessitats de la població dels assentaments. Entre els principals serveis que presten hi ha l’assessorament en la regularització documental, la inserció sociolaboral i l’escolarització dels menors.

En el cas de les famílies i les persones que viuen de manera continuada als assentaments, se les acompanya i se les assessora sobre la possibilitat d’accedir a un habitatge social, un procés d’assessorament de llarga durada per la itinerància i l’activitat econòmica de la majoria de les famílies.

Entre el 2016 i el 2017 el nombre de persones ateses al SISFA rom va passar de 481 a 594, i a través de l’ORPAI una cinquantena d’individus van obtenir el permís de treball i residència, gràcies a l’obtenció d’un contracte laboral.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades