Acord institucional per millorar la qualitat de l'aire

06/03/2017 15:54 h

Ajuntament de Barcelona

Es restringirà el trànsit a partir del mes de desembre, es donaran incentius per renovar el parc de vehicles més vells i contaminants i es crearà una targeta verda metropolitana per al transport públic. Aquestes són algunes de les accions incloses en el primer gran compromís per reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en un termini de quinze anys.

Representants d’administracions, ens locals i organismes implicats en la reducció de la contaminació, especialment al voltant de Barcelona, han participat en la cimera sobre la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona per adoptar una sèrie de compromisos a fi de protegir la salut i el medi ambient. L’acord l’han signat la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i representants locals.

L’objectiu és treballar conjuntament per reduir un 30% les emissions associades al trànsit viari en un termini de quinze anys, i així anar assolint gradualment els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. Com a mínim, un 10% d’aquestes emissions es reduiran durant els propers cinc anys i així progressivament, fins a arribar al 30% pactat.

A les àrees on es detecta actualment que se superen els nivells de qualitat de l’aire, es prendran altres mesures locals que permetin assolir els nivells fixats per la Unió Europea abans del desembre del 2020. L’acord afecta l’Àmbit-40, que són els municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, i entre els quals es troben les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Restricció del trànsit a partir del desembre

Entre les mesures que s’han acordat hi ha la restricció de circulació en l’Àmbit-40 per als vehicles més contaminants. A partir de l’1 de desembre de 2017, quan la Generalitat declari una situació d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica, no podran circular per les carreteres de la seva competència les furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994 i els turismes matriculats abans de l’1 de gener de 1997.

A partir de l’1 de gener de 2019, la restricció en l’Àmbit-40 per a furgonetes i turismes anteriors a les matriculacions citades es farà de dilluns a divendres en totes les carreteres competència de la Generalitat. En funció de les seves necessitats, cada municipi podrà aplicar restriccions més estrictes.

Abans de l’1 de juliol de 2017 s’aprovarà un protocol per detallar les accions que duran a terme cada una de les administracions en cada nivell d’alerta. Entre les accions que s’aplicaran hi ha les següents:

  • Informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de modificar els hàbits de mobilitat.
  • S’incentivarà la renovació del parc de vehicles amb ajuts i bonificacions en els peatges per a substituir-los progressivament per altres vehicles de baixes emissions.
  • Es crearà una targeta verda metropolitana.
  • Es crearà un òrgan de coordinació per analitzar l’impacte de la contaminació de l’aire sobre la salut.

La Generalitat va aprovar el setembre del 2014 un pla d’actuació per millorar la qualitat de l’aire, que detalla actuacions en tots els sectors, especialment en la mobilitat, en l’Àmbit-40. A escala local, a més, també s’han implementat estratègies, com per exemple el Pla de millora de qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018.