Set nous solars per a més serveis públics a l'Eixample

La compra municipal de set parcel·les a l'Eixample per ubicar-hi nous equipaments escolars, sanitarioassistencials, culturals o d'habitatge públic o ampliar-ne els existents millorarà la cobertura de les necessitats del veïnat. És el districte més dens, i el seu teixit urbà i patrimonial fa difícil trobar nous espais d'ús públic.

12/02/2018 19:28 h

Ajuntament de Barcelona

Un 16,4% dels barcelonins i les barcelonines viuen a l’Eixample, el districte amb més població de la ciutat però que té un volum d’equipaments municipals per habitant inferior a la resta: 2,09 metres quadrats, davant dels 6,75 metres quadrats de mitjana.

Els set solars que es compraran estan distribuïts per tots els barris del districte i permetran reforçar els serveis municipals del conjunt de veïns i veïnes:

  • El Fort Pienc: nou espai docent.
  • La Dreta de l’Eixample: nou espai docent.
  • La Nova Esquerra de l’Eixample: ampliació de l’Escola Auró.
  • L’Antiga Esquerra de l’Eixample: ampliació de l’Institut Poeta Maragall.
  • La Sagrada Família: nou equipament sanitarioassistencial.
  • Sant Antoni: un solar amb equipaments d’ús educatiu, sanitari o cultural i un segon solar d’ús sanitari i, previsiblement, d’habitatge públic de lloguer.

“Corregim un dèficit històric a l’Eixample i materialitzem una demanda veïnal amb l’urbanisme social que prioritza els equipaments educatius, assistencials i culturals, i l’habitatge públic, per cobrir les necessitats dels barris”, ha remarcat la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, durant l’anunci de l’adquisició dels solars.

Els usos s’ha definit amb les propostes que ha fet el veïnat, amb qui ara es continuarà el debat per acabar de concretar-los.

Un projecte a mitjà termini

L’adquisició dels solars, que requerirà una inversió d’uns 36 milions d’euros, es farà a través d’un pla especial urbanístic que haurà d’aprovar el Ple aquesta primavera. En total, el procés de compra o d’expropiació de les parcel·les i de construcció dels equipaments pot allargar-se de quatre a vuit anys, segons cada cas.

Els set solars s’han seleccionat després d’avaluar la idoneïtat de deu parcel·les del districte, tres de les quals s’han descartat per diversos motius. Per fer l’estudi i evitar l’inici d’una nova activitat que fes descartar un solar, durant un any s’ha suspès l’atorgament de llicències d’obres en aquests solars.

Tags associated with the news item

Related news