Les llicències per a motos i bicis d’ús compartit, mesura per a una mobilitat més sostenible i segura

Durant el primer trimestre del 2020 s’atorgaran un total de 3.975 llicències per a bicicletes i 6.958 per a motos, amb un màxim per empresa o persona de 1.325 i 2.319 vehicles, respectivament. La llicència per als vehicles serà obligatòria i intransferible, costarà 71,51 euros per vehicle a l'any i durarà tres anys, prorrogables a un any més.

30/12/2019 14:00 h

Irene González

En principi, l’atorgament de llicències s’havia de fer a finals d’aquest 2019, però es va ampliar el termini de presentació de documentació i esmenes, ja que en un nombre elevat dels casos es van haver de fer requeriments a les empreses sol·licitants perquè no havien presentat tota la documentació demanada.

Per poder obtenir i mantenir les llicències, els titulars han de complir els requisits següents:

 • Respectar la normativa vigent en matèria de seguretat viària, circulació, estacionament i ocupació de la via pública.
 • Disposar de les assegurances de responsabilitat civil.
 • Es prohibeix alienar, cedir o transmetre les llicències atorgades.
 • Es prohibeix que diferents empreses d’un mateix grup participin en el procés d’adjudicació.
 • Constituir una garantia per assegurar el bon compliment de les condicions de la llicència.
 • Reubicar correctament, en 24 hores, els vehicles que incompleixin l’estacionament.
 • Garantir l’aparcament de bicicletes exclusivament als espais previstos d’acord amb la normativa vigent.
 • No concentrar més del 50% de la flota de cada operador a la zona del centre més de dues hores consecutives.

Sancions en cas d’infracció

En cas d’incomplir les condicions d’ús de l’espai públic, s’imposaran sancions de 450,76 euros. A més, l’Ajuntament també podrà:

 • Comissar vehicles si s’utilitzen un cop extingida la llicència.
 • Revocar la llicència si no es fa ús del vehicle durant un període superior a vint dies.
 • Revocar la llicència si l’interès públic ho justifica.

Ordenar l’espai públic i protegir els vianants

La mobilitat compartida ajuda a preservar i protegir l’espai públic de la ciutat, a promoure una mobilitat més sostenible, a combatre la contaminació, a fomentar l’ús de la bicicleta i el transport públic i a impulsar el vehicle elèctric.

Tags associated with the news item

Related news