Els hàbits saludables i la prevenció, a tots els barris

02/12/2016 14:33 h

Montroi Maite

La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha presentat la mesura de govern d’impuls a la salut comunitària, una estratègia que té com a objectiu millorar l’estat de salut i el benestar de les persones al conjunt de Barcelona i en especial als barris amb una situació més desfavorida. Es tracta que els professionals de la sanitat, en contacte amb entitats socials i veïnals, surtin al carrer per impulsar tasques de promoció de la salut com a prevenció, d’acord amb les necessitats de cada zona. Així, fins al 2019 s’implantaran entre 160 i 200 programes adreçats a infants, joves, adults i gent gran.

La comissionada ha recalcat que aquesta tasca de promoció de la salut i de prevenció és una bona inversió, entre altres raons, perquè contribueix a la bona salut de les persones i, per tant, a reduir-ne la dependència del sistema sanitari.

Les accions es concentren en 23 barris sota el paraigua del pla “Barcelona, salut als barris” i seran possibles gràcies a una dotació pressupostària que supera els 5 milions d’euros.

Aquest programa té una gran experiència a desplegar intervenciones de salut comunitària al llarg de tot el cicle vital, en l’àmbit de la família, la infància, l’adolescència, la gent gran o la joventut. En són exemples el programa de desenvolupament d’habilitats parentals; el projecte “Amics i circ”, destinat a reduir el fracàs escolar; els programes d’oci saludable per a joves com ara “Impuls jove”, “De marxa fent esport”, els Divendres Alternatius, La Karpa, i els programes per a la gent gran com les escoles de salut o l’”Activa’t als parcs”.

De fet, s’han demostrat els efectes positius d’aquestes intervencions en la salut de les persones participants, en les conductes i actituds i en el seu suport social, entre altres. A més, un estudi recent mostra una evolució positiva dels indicadors de salut percebuda en dones i en el consum de substàncies il·legals d’homes als barris de Barcelona on s’han aplicat aquests programes.