Tot l'esforç contra la violència masclista

Només a Barcelona, des del novembre del 2016, han estat assassinades per violència masclista tres dones i un nadó, a més de la mort del fetus d’una quarta dona que va patir un intent d'assassinat. El 31% de les dones que viuen a la ciutat, és a dir, una de cada tres, han patit actes de violència molt greus al llarg de la seva vida.

22/11/2017 19:00 h

Ajuntament de Barcelona

“La lluita per l’erradicació de les violències masclistes és un problema de gran envergadura i les dades així ho demostren. Aquestes xifres a la ciutat són espantoses, ens fan tirar endavant, i amb més força, totes les estratègies municipals per combatre la violència envers les dones”, ha afirmat la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez.

Per combatre la violència masclista a Barcelona s’ha centrat l’atenció, aquest darrer any, sobretot, a millorar l’anàlisi del problema i el sistema de detecció, d’atenció, de recuperació i prevenció. Per fer-ho, l’Ajuntament de Barcelona ha invertit l’any 2017 un total de 6.791.929 euros.

Més professionals municipals

El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de dones i infants i els punts d’informació i atenció a les dones (PIAD) han ampliat el nombre de professionals fins a 71, entre tots dos serveis, que han atès més de 4.300 dones en aquest darrer any.

També s’han format uns quatre-cents professionals del circuit de violència de Barcelona per tal de poder atendre millor les víctimes i treballar de manera més coordinada amb el conjunt de recursos i serveis municipals.

Responsabilitat compartida contra la violència masclista

“Davant la violència masclista, no et giris d’esquena” és el lema de la campanya de comunicació que enguany té per objectiu visualitzar qualsevol tipus de violència contra les dones i crear una consciència ciutadana pel que fa a la lluita contra qualsevol tipus d’agressió.

En la línia de fer corresponsables els actors socials, s’ha treballat la prevenció sobre l’abús sexual i el maltractament en els equipaments municipals amb presència d’infants.

Més respostes per a les dones i els infants

Aquest 2017 hi ha hagut més places d’acollida per a dones i els seus fills i filles víctimes de violència masclista respecte a l’any anterior. El total de places en el dispositiu d’acollida durant el 2017, entre recursos d’urgències, de llarga estada i d’autonomia, és de 175 places, mentre que el 2016 van ser 154. Per a l’any vinent, a més, es preveu que la Patronal Municipal de l’Habitatge de Barcelona cedeixi deu pisos d’autonomia en diferents punts de la ciutat.

A banda de l’habitatge, un altre puntal fonamental és la recuperació laboral. Aquest any 2017 l’Ajuntament de Barcelona destina 32 places d’un programa de treball i formació específicament destinades a dones en situació d’atur i violència masclista.

Una aplicació mòbil contra la violència masclista a l’espai públic

La propera primavera es posarà en marxa una aplicació mòbil que permetrà que les dones puguin informar de les agressions que poden patir, pateixin o hagin patit a l’espai públic amb geolocalització. D’aquesta manera es coneixeran amb més detall quines són les zones menys segures de la ciutat.

Más Información

Etiquetas asociadas a la noticia