8-14.11.2021
#barcelonainnova

Smart City Week ara és Barcelona Innova Week

Barcelona Innova Week

Barcelona Innova Week, abans Smart City Week, és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona organitzada per la fundació municipal BIT Habitat per reflexionar i experimentar sobre la relació entre les persones, la tecnologia i les ciutats.

Barcelona Innova week és un espai de reflexió i diàleg sobre el model de ciutat que volem, on la tecnologia és un instrument al servei de les persones, per tal d’avançar cap a un entorn urbà més inclusiu, resilient i sostenible.

A través d’una sèrie d’activitats es pretén reflexionar sobre com les tecnologies modifiquen el nostre espai urbà, la manera com ho interpretem i ens hi relacionem.

Innovant en la polis, innovant per la demos

El món viu una transformació accelerada en què els avenços i beneficis són nombrosos però no tothom els percep i gaudeix de manera equitativa. A més, els reptes són majúsculs i la velocitat de la revolució posa en perill que es respectin les prioritats: els éssers humans i la qualitat del seu entorn. Les ciutats (polis) tenen un rol cada cop més important com a motors de canvi i en el contacte més pròxim i directe amb les persones i comunitats (demos).

Les persones, els espais i els mitjans

La innovació és un recurs important per assegurar un present i un futur més pròspers i igualitaris a la ciutat, i de la ciutat al món, però ha de venir impulsada per la veu (visió, necessitats i criteris) de tots els ciutadans. En aquest sentit, facilitar la innovació requereix dos elements principals: les persones i els recursos, demos i polis. D’una banda, l’individu com a subjecte i la relació que teixeix amb els seus iguals, la comunitat, i, de l’altra, els recursos de què disposa: espais i mitjans.

Ara és el moment de construir el futur

En el darrer any, la humanitat ha rebut un toc d’atenció que és impossible continuar obviant. En plena emergència climàtica i social, i amb un futur més incert que mai, ens calen canvis estructurals per construir un futur definitivament més sostenible, més just i més resilient. La innovació ha d’abandonar l’aura de paraula comodí per convertir-se en l’acció que porti el canvi a millor: cal innovar per refer-nos, innovar per evolucionar, innovar per progressar. Partint de la ciutat com a espai d’unió, intercanvi i laboratori d’idees, la Barcelona Innova Week donarà veu a persones i projectes que proposin paradigmes nous amb un objectiu clar: construir un futur més pròsper, en el sentit més ampli del concepte, que inclogui persones, eines i espais.

Veure Programa

Subscriu-te a la newsletter