#barcelonainnova

Veure video edicio 2021

Programa edició 2021

Descarregar programa

De la idea a l'acció

El món viu una transformació accelerada en què els avenços i beneficis són nombrosos però no tothom els percep i gaudeix de manera equitativa. A més, els reptes són majúsculs i la velocitat de la revolució posa en perill que es respectin les prioritats: els éssers humans i la qualitat del seu entorn. Les ciutats tenen un rol cada cop més important com a motors de canvi i en el contacte més pròxim i directe amb les persones i comunitats.

Les persones, els espais i les eines

La innovació és un recurs important per assegurar un present i un futur més pròspers i igualitaris a la ciutat, i de la ciutat al món, però ha de venir impulsada per la veu (visió, necessitats i criteris) de tots els ciutadans. En aquest sentit, facilitar la innovació requereix dos elements principals: les persones i els recursos, demos i polis. D’una banda, l’individu com a subjecte i la relació que teixeix amb els seus iguals, la comunitat, i, de l’altra, els recursos de què disposa: espais i mitjans.

Ara es el moment de construïr el futur

En el darrer any, la humanitat ha rebut un toc d’atenció que és impossible continuar obviant. En plena emergència climàtica i social, i amb un futur més incert que mai, ens calen canvis estructurals per construir un futur definitivament més sostenible, més just i més resilient. La innovació ha d’abandonar l’aura de paraula comodí per convertir-se en l’acció que porti el canvi a millor: cal innovar per refer-nos, innovar per evolucionar, innovar per progressar. Partint de la ciutat com a espai d’unió, intercanvi i laboratori d’idees, la Barcelona Innova Week donarà veu a persones i projectes que proposin paradigmes nous amb un objectiu clar: construir un futur més pròsper, en el sentit més ampli del concepte, que inclogui persones, eines i espais.

Vídeos

Ponents

Subscriu-te a la newsletter