Esteu aquí

Acció Comunitària Intercultural

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

L’acció comunitària esdevé clau per transformar relacions de desigualtat, treballant per tal de construir alternatives de cooperació, des del diàleg, el coneixement i el reconeixement mutu.

Una societat cohesionada només és possible amb la corresponsabilització de tots i totes, necessàriament feminista (perquè, sense justícia de gènere, no podem aspirar a la justícia social) i des d’un enfocament de drets ─humans, econòmics, socials i culturals─, per tal d'evitar la reproducció de les desigualtats.

Des del Servei, fomentem diversos activitats i projectes col·laboratius que tenen com a objectiu comú impulsar processos que reforcin a la comunitat en el seu conjunt, afavorint que la diversitat (cultural, religiosa, de gènere, sexual...) es rebi com a valor per tal d'incloure el conjunt de la comunitat, les persones autòctones i les inmigrades, per la millora de la convivència.

Es treballa per dotar d’eines i estratègies per a la gestió de la diversitat: s’apropen els recursos de la Xarxa Barcelona Antirumors, i es generen processos de treball col•laboratiu, comunitari i de mediació intercultural a l’espai públic i/o en el calendari festiu del territori.