Servei d'Interculturalitat d'Horta-Guinardó

Ajuntament de Barcelona
C/Marina 351, Barcelona
Tel: 93 436 71 33
Mòbil: 619 116 098
Adreça electrònica: serveiconvivenciaHG@bcn.cat