Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

Updated 11/2021

Permís per tenir i passejar un gos considerat potencialment perillós

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA és de 53 EUROS

El TERMINI DE VALIDESA és de 5 ANYS

Es pot sol·licitar EN QUALSEVOL MOMENT​

Es pot tramitar PRESENCIALMENT, TELEMÀTICAMENT O TELEFÒNICAMENT​

Què és?

És el permís atorgat per l'Ajuntament que dona dret a les persones a tenir un gos potencialment perillós i passejar-lo per espais públics. Aquesta llicència és personal i intransferible i s'ha de renovar cada 5 anys.

Què és important saber?

Un gos potencialment perillós és aquell que, per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula, té capacitat de causar lesions a les persones o la mort a les persones o a altres animals, i causar danys a béns públics o privats.

 • Els gossos considerats potencialment perillosos són els següents:
 • Els que pertanyen a una de les races següents o dels seus encreuaments: Akita inu, terrier de Staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, Staffordshire bull terrier, Tosa inu o japonès.

Els que han tingut episodis d'agressions cap a persones o altres gossos.

 • Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
 • Els de característiques que es corresponguin amb: forta musculatura, aspecte poderós, robust, agilitat, vigor, resistència, caràcter marcat i gran valor, coll ample, musculós i curt…, i altres trets esmentats a l'annex II del Reial decret 287/2002 de 22 de març.

Per què és important sol·licitar-lo?

És un tràmit obligatori per a totes aquelles persones que tenen un gos potencialment perillós, creat amb l'objectiu de garantir la seguretat de la ciutat. Si no tens la llicència corresponent, et poden sancionar econòmicament. 

També pots consultar el web de tràmits de l'Ajuntament

A qui va dirigit?

S'adreça a totes les persones majors d'edat que són titulars o posseeixen gossos considerats potencialment perillosos.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud la pot fer:

 • La persona major d'edat propietària de l'animal.
 • Qualsevol persona que hagi de passejar per l'espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos i que no estigui incapacitada per proporcionar les cures necessàries a l'animal. Això inclou tots els membres de la unitat familiar que hagin de portar el gos i també les persones que el passegen.
Quins requisits s’han de complir?
 • Ser major d'edat.
 • No estar incapacitat per proporcionar les cures necessàries a l'animal.
 • No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions o tortures, o contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública.
 • No haver estat condemnat per delictes d'associació amb alguna banda armada o narcotràfic.
 • No tenir sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Aportar un certificat d'aptituds físiques i psicològiques.
 • Tenir una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima de 150.253 euros.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Ajuntament de Barcelona - Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • La llicència té una vigència de 5 anys i és vàlida per a tot l'Estat espanyol. Si un gos potencialment perillós canvia de municipi, cal sol·licitar-ne la baixa al cens del municipi on residia i l'alta a l'Ajuntament del nou municipi.
 • Les persones propietàries i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir les obligacions següents:
  • Els gossos s'han de passejar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i amb morrió.
  • Les instal·lacions que alberguin els gossos han de complir les característiques que evitin que els animals puguin sortir i cometre danys a tercers:
   • Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per suportar el pes i la pressió de l'animal.
   • Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
   • El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.
  • Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona.
  • Està prohibit fer que gossos potencialment perillosos criïn, llevat que les instal·lacions s'inscriguin al Registre de nuclis zoològics com a centre de cria.
 • En el cas que una persona sol·liciti una llicència per poder passejar gossos potencialment perillosos que no són de la seva propietat (passejadors de gossos, voluntaris d'una protectora d'animals, personal de residències canines...), cal sol·licitar la llicència de conducció de gossos potencialment perillosos a l'Ajuntament. A diferència de les llicències per a particulars, en aquests casos no constarà el nom ni el xip de cap gos, atès que els gossos aniran canviant.
 • A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel hi ha servei d’atenció presencial en els idiomes següents: català, castellà, anglès, francès, àrab i urdú, i en llengua de signes. L’horari d’atenció, amb cita prèvia, és de dilluns a dissabte, de 8.30 a 20.00 h (excepte el mes d’agost, en què l’horari dels dissabtes és de 9.00 a 14.00 h). 
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

En cas de tenir un animal considerat potencialment perillós, prèviament a l'obtenció de la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos, has d'obtenir:

Com has de fer el tràmit?

Pots obtenir la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos anant presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana municipal. No obstant això, l'obtenció del full de sol·licitud i l'inici del tràmit es pot fer de manera telemàtica (en línia i sense certificat digital), per telèfon o de manera presencial.

Selecciona el canal que et sembli més adequat per visualitzar els passos que hauràs de seguir.

Online
Telephone
En persona

1
2
3
4
5
6
Sol·licita la inscripció de l'animal al Registre censal

El primer pas que has de fer per acreditar la tinença de l'animal de companyia una vegada hagis arribat a la ciutat de Barcelona és registrar-lo al Registre censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

Per conèixer el tràmit vinculat a la inscripció d'animals al Registre censal, accedeix al tràmit corresponent on es descriu la informació i tots els detalls de com fer-la.

Següent
Emplena el formulari i recopila la documentació

Has d'accedir al formulari de sol·licitud, emplenar-lo, confirmar-ne les dades i imprimir-lo.

El formulari de sol·licitud està disponible únicament en català i castellà.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran.

Documentació
Documentació general per obtenir la llicència per primera vegada
 • Original i fotocòpia de l'imprès de sol·licitud de la llicència degudament emplenat.
 • Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • Còpia de l'imprès d'autoliquidació per a la Inscripció en el Registre censal d'animals de companyia
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el microxip.
 • En el cas de ciutadans o ciutadanes d'altres països pertanyents a la Unió Europea, caldrà aportar el certificat d'antecedents penals.
Documentació per a la renovació de la llicència
 • Original i fotocòpia de l'imprès de sol·licitud de la llicència degudament emplenat.
 • Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • En el cas de ciutadans o ciutadanes d'altres països pertanyents a la Unió Europea, caldrà aportar el certificat d'antecedents penals.
Documentació per a l'adquisició d'un nou gos perillós
 • Fotocòpia del carnet del primer gos.
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • Còpia de l'imprès d'autoliquidació per a la Inscripció en el Registre censal d'animals de companyia
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el microxip.

Si ja disposes de llicència en vigor i has adquirit un altre gos potencialment perillós, pots presentar la documentació relativa al nou animal per correu postal a l'Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona.

Següent
Fes el pagament de la taxa associada

El pagament de la taxa el pots fer a través d'internet o bé en una entitat bancària i continuar el tràmit de manera presencial.

L'import per a l'obtenció de la llicència és de 53 euros.

Tria la manera de fer el pagament i imprimeix els documents resultants.

Següent
Sol·licita cita prèviament

Per sol·licitar la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos i presentar tota la documentació necessària, has de concertar cita a qualsevol oficina d’atenció ciutadana. Per fer-ho, accedeix al Portal de cites de l’Ajuntament de Barcelona o truca al 010. 

Pots consultar la documentació necessària en el segon apartat del procés (2. Emplena el formulari i recopila la documentació > Documentació).

L'accés per sol·licitar cita prèviament està únicament en català i castellà.

Per sol·licitar la cita, hauràs d'escollir l'oficina d'acord amb les teves preferències.

Llocs on pots fer el tràmit

 

 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Ciutat Vella
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de l'Eixample
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la Marina
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de les Corts
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Gràcia
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte d'Horta-Guinardó
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de Zona Nord
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí

 

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura la documentació requerida

El dia de la cita, adreça't al lloc indicat. Hauràs de facilitar les dades de la persona titular i de l'animal pel qual es vol obtenir la llicència i lliurar la documentació requerida.

Pots consultar la documentació necessària en el segon apartat del procés (2. Emplena el formulari i recopila la documentació > Documentació).

Següent
Rebràs la targeta de la llicència al domicili

Una vegada acabat el tràmit i comprovades les dades de la sol·licitud, en un termini aproximat de tres mesos, l'Ajuntament et farà arribar la targeta de la llicència al domicili o bé te'n notificarà la denegació.

Abans d'enviar-te la llicència, si la documentació és correcta, l'Ajuntament t'enviarà una llicència provisional. Aquesta llicència provisional serà vàlida durant sis mesos.

1
2
3
4
5
6
7
Sol·licita la inscripció de l'animal al Registre censal

El primer pas que has de fer per acreditar la tinença de l'animal de companyia una vegada hagis arribat a la ciutat de Barcelona és registrar-lo al Registre censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

Per conèixer el tràmit vinculat a la inscripció d'animals al Registre censal, accedeix al tràmit corresponent on es descriu la informació i tots els detalls de com fer-la.

Següent
Truca, facilita les dades i recopila la documentació

Si truques des de la ciutat de Barcelona, has de trucar al 010. En la mateixa trucada, has de facilitar les dades de la persona titular i les dades de l'animal pel qual es vol obtenir la Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

 

Telèfon d'Informació i Tramitació: 010

L'atenció telefònica està disponible en anglès, francès, català i castellà.

Cal tenir a mà la documentació requerida per poder tramitar la llicència. Per tant, abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran.

Documentació
Documentació general per obtenir la llicència per primera vegada
 • Original i fotocòpia de l'imprès de sol·licitud de la llicència degudament emplenat.
 • Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • Còpia de l'imprès d'autoliquidació per a la Inscripció en el Registre censal d'animals de companyia. 
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el microxip.
 • En el cas de ciutadans o ciutadanes d'altres països pertanyents a la Unió Europea, caldrà aportar el certificat d'antecedents penals.
Documentació per a la renovació de la llicència
 • Original i fotocòpia de l'imprès de sol·licitud de la llicència degudament emplenat.
 • Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • En el cas de ciutadans o ciutadanes d'altres països pertanyents a la Unió Europea, caldrà aportar el certificat d'antecedents penals.
Documentació per a l'adquisició d'un nou gos perillós
 • Fotocòpia del carnet del primer gos.
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • Còpia de l'imprès d'autoliquidació per a la Inscripció en el Registre censal d'animals de companyia. 
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el microxip.

Si ja disposes de llicència en vigor i has adquirit un altre gos potencialment perillós, pots presentar la documentació relativa al nou animal per correu postal a l'Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona.

Següent
Rebràs la sol·licitud de llicència i l'autoliquidació de la taxa

Rebràs per correu postal ordinari la sol·licitud de la llicència, l'autoliquidació de la taxa per a l'atorgament de la llicència i la declaració responsable.

Següent
Fes el pagament de la taxa

El pagament de la taxa el pots fer a través d'internet o bé en una entitat bancària i continuar el tràmit de manera presencial.

L'import per a l'obtenció de la llicència és de 53 euros.

Tria la manera de fer el pagament i imprimeix els documents resultants.

Següent
Sol·licita cita prèviament

Per sol·licitar la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos i presentar tota la documentació necessària, has de concertar cita a qualsevol oficina d’atenció ciutadana. Per fer-ho, accedeix al Portal de cites de l’Ajuntament de Barcelona o truca al 010. 

Pots consultar la documentació necessària en el segon apartat del procés (2. Truca, facilita les dades i recopila la documentació > Documentació).

L'accés per sol·licitar cita prèviament està únicament en català i castellà.

Per sol·licitar la cita, hauràs d'escollir l'oficina d'acord amb les teves preferències.

Llocs on pots fer el tràmit

 

 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Ciutat Vella
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de l'Eixample
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la Marina
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de les Corts
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Gràcia
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte d'Horta-Guinardó
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de Zona Nord
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí

 

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura la documentació requerida

El dia de la cita, adreça't al lloc indicat. Hauràs de facilitar les dades de la persona titular i de l'animal pel qual es vol obtenir la llicència i lliurar la documentació requerida.

Pots consultar la documentació necessària en el segon apartat del procés (2. Truca, facilita les dades i recopila la documentació > Documentació).

Següent
Rebràs la targeta de la llicència al domicili

Una vegada acabat el tràmit i comprovades les dades de la sol·licitud, en un termini aproximat de tres mesos, l'Ajuntament et farà arribar la targeta de la llicència al domicili o bé te'n notificarà la denegació.

Abans d'enviar-te la llicència, si la documentació és correcta, l'Ajuntament t'enviarà una llicència provisional. Aquesta llicència provisional serà vàlida durant sis mesos.

1
2
3
4
5
6
7
Sol·licita la inscripció de l'animal al Registre censal

El primer pas que has de fer per acreditar la tinença de l'animal de companyia una vegada hagis arribat a la ciutat de Barcelona és registrar-lo al Registre censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

Per conèixer el tràmit vinculat a la inscripció d'animals al Registre censal, accedeix al tràmit corresponent on es descriu la informació i tots els detalls de com fer-la.

Següent
Concerta cita prèviament i recopila la documentació

Per obtenir l’imprès d’autoliquidació per a la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos, has de concertar cita a qualsevol oficina d’atenció ciutadana. Per fer-ho, accedeix al Portal de cites de l’Ajuntament de Barcelona o truca al 010. 

L'accés per sol·licitar cita prèviament està únicament en català i castellà.

Per sol·licitar la cita, hauràs d'escollir l'oficina d'acord amb les teves preferències.

Llocs on pots fer el tràmit

 

 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Ciutat Vella
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de l'Eixample
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de la Marina
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de les Corts
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Gràcia
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte d'Horta-Guinardó
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris
 • Oficina d'Atenció Ciutadana de Zona Nord
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu
 • Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí

 

Abans d'anar a la cita i iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran.

Documentació
Documentació general per obtenir la llicència per primera vegada
 • Original i fotocòpia de l'imprès de sol·licitud de la llicència degudament emplenat.
 • Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • Còpia de l'imprès d'autoliquidació per a la Inscripció en el Registre censal d'animals de companyia. 
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el microxip.
 • En el cas de ciutadans o ciutadanes d'altres països pertanyents a la Unió Europea, caldrà aportar el certificat d'antecedents penals.
Documentació per a la renovació de la llicència
 • Original i fotocòpia de l'imprès de sol·licitud de la llicència degudament emplenat.
 • Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • En el cas de ciutadans o ciutadanes d'altres països pertanyents a la Unió Europea, caldrà aportar el certificat d'antecedents penals.
Documentació per a l'adquisició d'un nou gos perillós
 • Fotocòpia del carnet del primer gos.
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • Còpia de l'imprès d'autoliquidació per a la Inscripció en el Registre censal d'animals de companyia. 
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el microxip.

Si ja disposes de llicència en vigor i has adquirit un altre gos potencialment perillós, pots presentar la documentació relativa al nou animal per correu postal a l'Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona.

Següent
Adreça't al lloc indicat i demana la sol·licitud de llicència i l'autoliquidació

El dia de la cita, adreça't al lloc indicat. Allà pots demanar la sol·licitud de la llicència i l'imprès d'autoliquidació de la taxa.

Recull els fulls de sol·licitud i signa'ls. Posteriorment, hauràs de fer el pagament de la taxa i tornar a les oficines a lliurar la documentació.

Següent
Fes el pagament de la taxa

El pagament de la taxa el pots fer a través d'internet o bé en una entitat bancària i continuar el tràmit de manera presencial.

L'import per a l'obtenció de la llicència és de 53 euros.

Tria la manera de fer el pagament i imprimeix els documents resultants.

Següent
Concerta cita prèviament

Després de fer el pagament de la taxa, has de tornar a concertar cita prèviament per anar a l'oficina d'atenció ciutadana a presentar-hi tota la documentació requerida i lliurar el comprovant del pagament de la taxa. 

Pots consultar la documentació necessària en el segon apartat del procés (2. Concerta cita prèviament i recopila la documentació > Documentació). En aquesta secció hi pots trobar també les oficines on es pot fer el tràmit.

Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura la documentació requerida

El dia de la cita, adreça't al lloc indicat. Hauràs de facilitar les dades de la persona titular i de l'animal pel qual es vol obtenir la llicència i lliurar la documentació requerida.

Pots consultar la documentació necessària en el segon apartat del procés (2. Concerta cita prèviament i recopila la documentació > Documentació).

Següent
Rebràs la targeta de la llicència al domicili

Una vegada acabat el tràmit i comprovades les dades de la sol·licitud, en un termini aproximat de tres mesos, l'Ajuntament et farà arribar la targeta de la llicència al domicili o bé te'n notificarà la denegació.

Abans d'enviar-te la llicència, si la documentació és correcta, l'Ajuntament t'enviarà una llicència provisional. Aquesta llicència provisional serà vàlida durant sis mesos.