You are here

Adhesió municipal a la reivindicació de Black Lives Matter

Inclusió. El consistori s’adhereix a la reivindicació de Black Lives Matter.

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció ha aprovat una declaració institucional d’adhesió a la reivindicació de Black Lives Matter. D’aquesta manera, el consistori vol refermar el compromís amb els veïns i les veïnes migrants i totes les persones racialitzades que viuen a la ciutat i recordar que treballar per protegir i garantir els seus drets és una prioritat municipal.

En el darrer Observatori de les Discriminacions a Barcelona, l’Oficina per la No Discriminació (OND) i divuit entitats de defensa de drets van detectar que l’any passat una tercera part dels casos de discriminació registrats a la ciutat van ser per racisme i xenofòbia. El 43% de les denúncies per discriminació que va rebre l’OND, que s’encarrega de recollir-les, assessorar jurídicament les persones afectades i conscienciar la ciutadania, també van ser per racisme i xenofòbia.

En els darrers anys s’han pres mesures per garantir els drets de la ciutadania racialitzada o migrant i per fer de Barcelona una ciutat oberta, democràtica i diversa. En aquest sentit, s’ha donat impuls a l’OND, s’ha garantit l’empadronament a totes les persones per facilitar-los l’accés als serveis públics i, durant la crisi per la covid-19, el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) ha sol·licitat el permís de residència i treball per a totes les persones en situació administrativa irregular.

A més, fins a dues mil persones, entre personal municipal, ciutadania i entitats, han rebut formacions en matèria de drets humans i interculturalitat a càrrec d’entitats especialitzades de la ciutat.

Black Lives Matter és el lema de centenars de manifestacions que han tingut lloc arreu del món per condemnar l’assassinat de George Floyd per part d’un agent de policia a la ciutat nord-americana de Minneapolis el 25 de maig.