You are here

La setmana dels horaris s’internacionalitza

Conciliació. La nova Time Use Week 2020 se celebra del 23 al 27 de novembre a través d’una plataforma única digital.

La setena Setmana dels Horaris manté l’esperit i les accions que l’han convertit en un referent de les polítiques del temps a Catalunya en els darrers anys, però s’internacionalitza amb la participació de 50 referents internacionals en polítiques del temps saludables. La nova Time Use Week 2020 se celebra del 23 al 27 de novembre a través d’una plataforma digital única.

El nou context socioeconòmic, marcat per la pandèmia de la covid-19, la globalització i la digitalització dels llocs de treball, ofereix una oportunitat d’innovar en les polítiques de temps.

La Time Use Week 2020 es planteja com un espai de trobada i debat multidisciplinari en què experts de recerca, organitzacions, empreses i institucions puguin construir un discurs global sobre les polítiques del temps, que aporti més benestar a la ciutadania i estigui alineat amb el nou context socioeconòmic i els objectius de l’Agenda 2030.

La Time Use Week 2020 és una iniciativa de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (BTUI) amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona. El procés d’internacionalització es consolidarà el 2021, any en què Barcelona serà la seu presencial de la trobada, cosa que la convertirà en una ciutat referent pel que fa a l’organització del temps.

Quatre eixos temàtics

El congrés s’organitza al voltant de quatre eixos:

  • Relacions laborals: S’hi debatrà sobre l’impacte de la covid-19 en la formulació de polítiques del temps en el món laboral i l’organització del treball, tenint en compte la generalització del teletreball. També inclourà un acte sobre bones pràctiques empresarials a Catalunya en temps de la covid-19.
  • Internacional: El tema principal d’aquest eix serà la decisió de supressió del canvi d’hora que ha de prendre la Unió Europea el 2021. Una taula rodona debatrà sobre la zona horària que més convé a Espanya i sobre l’impacte que aquesta decisió té en la salut i el benestar de la ciutadania.
    També hi haurà una taula rodona sobre les polítiques del temps dins de l’Agenda 2030.
  • Recerca en polítiques del temps: S’hi presentaran els resultats de les recerques sobre l’impacte de la covid-19 en els usos del temps de les persones, fent un èmfasi especial al d’infants i joves. Es tracta de treballs fets per organismes com Eurofound, la Harvard Business School, la London Business School o el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya (CEO).
  • Polítiques locals del temps: En aquest marc se celebrarà una trobada de municipis catalans i xerrades sobre polítiques del temps en l’àmbit local, amb la participació dels ajuntaments de Sant Boi, Argentona, Girona, Lleida i Barcelona i els de ciutats europees com Bolzano i Rennes, pioners en la introducció de polítiques del temps en l’àmbit local.

Inscripció i programa

Els actes de la Time Use Week 2020 seran en català o anglès. Totes les sessions es podran reproduir en directe i es traduiran al català o l’anglès, segons correspongui. L’esdeveniment es retransmetrà a través d’una plataforma digital única. Per accedir-hi, cal registrar-s’hi mitjançant aquest enllaç.

Consulteu tot el programa de la Time Use Week 2020.