You are here

Es considera educació infantil aquella que s’ofereix a les nenes i els nens de 0 a 6 anys i no té caràcter obligatori. Es divideix en dos cicles:

  • Primer cicle d’educació infantil

Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d’educació infantil, de 0 a 3 anys, tenen la denominació genèrica de escola bressol.

Per al primer cicle d’educació infantil, Barcelona disposa d’una important xarxa d’escoles bressol, on cuiden nens i nenes d’entre els 4 mesos i els 3 anys. El cost està subvencionat i les quotes que s’han de pagar es calculen mitjançant una tarifació social, en funció de la renda i del nombre de membres de la unitat familiar a la qual pertany la nena o el nen.

Més informació sobre les escoles bressol municipals

Evidentment, a Barcelona també hi ha nombrosos centres privats que ofereixen educació infantil. Molts d’ells també ofereixen aquesta educació en diversos idiomes.

  • Segon cicle d’educació infantil

El segon cicle d’educació infantil va dels 3 als 6 anys i tampoc no és obligatori. Tot i així, la majoria de nenes i nens van a l’escola infantil, preescolar o parvulari.

Als centres públics aquesta educació és gratuïta i universal. Per veure com es fa la inscripció en els centres públics, consulta els tràmits relacionats.