Tràmits

Segons el meu perfil

Respon al qüestionari que trobaràs a continuació per obtenir una llista orientativa dels tràmits prioritaris que hauràs de fer si et desplaces a Barcelona.

És important tenir en compte que aquest qüestionari l’han d’emplenar, de manera individual, les persones que tenen pensat desplaçar-se a Barcelona per raons professionals, econòmiques o d’estudis. Per aquest motiu, si tens pensat viatjar a Barcelona acompanyat de familiars que estaran al teu càrrec, t’aconsellem que consultis en l’apartat d’informació de cada tràmit quins són els requisits per als teus familiars.

A continuació es presenta una taula amb una llista de tràmits que has de fer tant abans d’arribar a Barcelona com una vegada hi hagis arribat.

 Tingues en compte que:

  • És una llista orientativa i de màxims; per tant, és possible que no sigui necessari que facis algun dels tràmits relacionats a la taula.
  • En l’apartat “Per als meus fills o filles a càrrec”, únicament es mostren els tràmits relacionats amb la matriculació als estudis i l’accés a tarifes especials de transport. Per accedir a informació sobre altres tràmits d’interès per als teus fills o filles o per a altres familiars que t’acompanyin, consulta els tràmits per temàtica o bé consulta dins l’apartat d’informació de cada tràmit quins són els requisits per als teus familiars.
Quina és la teva regió d’origen?
Ets familiar (cònjuge, parella, ascendents i descendents) d’un ciutadà/ana de la UE/EEE (més Islàndia, Liechtenstein i Noruega) que t’acompanyi o amb qui et reuneixis?
Tens algun fill o filla al teu càrrec?
Portes el teu propi vehicle?
Vens amb algun animal de companyia?