Admissió d'animals domèstics provinents de països estrangers

Updated 10/2021

Assumptes que convé resoldre abans de viatjar a Espanya amb un animal domèstic.

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

És GRATUÏT

El TERMINI DE VALIDESA varia per a cada un dels documents lliurats

S'ha de sol·licitar ABANS DE L'ENTRADA A ESPANYA​

Es pot tramitar PRESENCIALMENT

Què és?

És el procediment que permet obtenir els certificats i requeriments necessaris per a l'entrada a Espanya d'un animal de companyia. Aquests procediments s'han de fer al país d'origen, abans d'entrar al territori nacional.

Què és important saber?

Al territori espanyol s'entenen com a animals de companyia:

 • Gossos
 • Gats
 • Fures

Addicionalment, per ser considerats animals de companyia, han de viatjar sense ànim comercial, amb el seu propietari o propietària o persona autoritzada, i mantenir-se durant el desplaçament sota la seva responsabilitat. Es poden admetre un màxim de cinc animals per persona i no es permet l'entrada d'animals sense vacunar.

Per a l'entrada d'aquests animals, així com per a les aus domèstiques (llevat de les aus de corral, que són aus domesticades utilitzades en l'alimentació i, per tant, no són considerades animals de companyia) o altres espècies, és imprescindible complir els requisits establerts, relacionats amb la situació sanitària i els documents acreditatius de l'animal. Aquests requisits varien en funció de si l'animal prové d'un país membre de la Unió Europea o no.

Per què és important sol·licitar-lo?

És important assegurar el compliment dels requisits per a l'admissió dels animals de companyia per evitar l'extensió de malalties potencialment transmissibles i garantir la protecció de la salut humana i animal. A més, si no es compleixen tots els requisits, es pot produir la retenció de l'animal en instal·lacions de quarantena, la seva devolució al país d'origen o, fins i tot, com a darrera opció, l'eutanàsia.

Si ets ciutadà o ciutadana comunitari, pots consultar la pàgina oficial del tràmit al web d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (disponible en anglès, català i castellà). 

Si ets ciutadà o ciutadana extracomunitari, pots consultar la pàgina oficial del tràmit al web del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (disponible en català, castellà i altres llengües cooficials de l'Estat espanyol).

A qui va dirigit?

S'adreça a totes les persones que volen entrar al territori amb un animal de companyia.

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud la pot fer la persona propietària de l'animal domèstic personalment, o la que se'n responsabilitza.

Quins requisits s’han de complir?
Requisits perquè es consideri animal de companyia
 • No pot haver-hi una finalitat comercial ni de transferència de propietat.
 • Es poden portar com a màxim cinc animals.
 • S'ha d'assegurar que els animals viatgen acompanyats de la persona propietària o responsable.
Requisits sanitaris generals exigits per als gats, gossos i fures
 • Estar identificat mitjançant un tatuatge (fet amb data anterior al 3-7-2011) o un microxip.
 • Tenir més de 3 mesos.
  • En el cas de venir d'un país de fora de la Unió Europea amb presència o risc de ràbia, l'edat mínima és de 7 mesos.
 • Tenir la vacunació antiràbica.
  • Si és la primera vegada que es vacuna l'animal, s'ha d'esperar 21 dies per poder fer el viatge.
 • En cas de disposar del passaport europeu d'animals de companyia
  • Tenir el passaport segellat i signat per un veterinari o veterinària. Aquest document ha de recollir tota la informació requerida.
 • En cas de no disposar del passaport europeu d'animals de companyia 
  • Tenir un certificat zoosanitari emplenat d'acord amb el model de la Unió Europea. Aquest document s'ha d'obtenir des del país d'origen i ha d'estar signat per un veterinari i presentat, almenys, en castellà.
  • Tenir una còpia certificada de les dades d'identificació i vacunació dels animals.
 • En cas de venir d'un país no inclòs en l'annex II del Reglament (UE) 577/2013 
  • Fer una valoració dels anticossos contra la ràbia.
  • Estar sotmès a un test serològic de la ràbia en un laboratori autoritzat.
Requisits sanitaris generals exigits per a les aus de companyia i altres espècies
 • En cas de venir d'un país membre de la unió Europea
  • Disposar d'un certificat veterinari conforme al model INTRA-2, redactat almenys en castellà i emès en els darrers deu dies.
  • Las aus de corral mai no es consideraran animals de companyia, ja que són aus domesticades utilitzades en l'alimentació.
 • En cas de venir d'un país tercer, no membre de la Unió Europea 
  • Disposar d'un certificat zoosanitari emplenat d'acord amb el model de la Unió Europea, signat per un veterinari i presentat, almenys, en castellà.
  • En el cas específic de les aus de companyia, s'ha de complir una de les quatre opcions establertes en el certificat veterinari:
   • Abans de la seva importació, ha d'estar aïllada sota control oficial almenys durant 30 dies en el país d'origen.
   • Després de la seva importació, ha d'estar en quarantena durant un període de 30 dies en instal·lacions autoritzades.
   • En els últims 6 mesos i no més tard de 60 dies abans de la seva expedició, haver estat vacunada. Almenys en una ocasió, ha d'haver estat vacunada de nou contra la grip aviària.
   • Almenys durant 10 dies abans de la seva exportació, haver estat aïllada i sotmesa a una prova de detecció d'antigen o genoma H5N1 de la grip aviària, efectuada amb una mostra recollida no abans del tercer dia d'aïllament.

Aquests requisits són generals i poden variar depenent de l’animal que s’estigui transportant, la seva edat i historial clínic, i del país de procedència. Et recomanem que consultis directament amb el consolat o la missió diplomàtica del país d’origen.  

¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Països comunitaris: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya)

Països extracomunitaris: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (Govern d'Espanya)

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Et recomanem que consultis un veterinari o veterinària, i el consolat o missió diplomàtica d’origen abans de desplaçar-se a territori espanyol, amb prou antelació. Si vens d’un Estat membre de la UE, com a mínim dos mesos abans del viatge. Si et desplaces des d’un territori fora de la UE, és recomanable fer-ho amb més antelació.
 • Abans del desplaçament, has d'assegurar-te que l'animal compleix tots els requisits establerts. Si s'incompleix algun dels requisits esmentats en l'apartat “Quins requisits has de complir?”, es pot produir la retenció de l'animal en instal·lacions de quarantena, la seva devolució al país d'origen o, fins i tot, com a darrera opció, l'eutanàsia.
 • Si vols viatjar amb algun animal específic no inclòs en la llista de requeriments, has de consultar correctament les condicions (només en castellà) per poder fer-ho i la documentació addicional que pots necessitar. 
 • Per identificar correctament l'animal de companyia i disposar de tota la documentació, has d'anar al seu veterinari habitual.
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

A continuació es presenten alguns exemples d'altres tràmits pels quals necessites haver obtingut prèviament l'admissió dels animals domèstics provinents de països estrangers:

Com has de fer el tràmit?

En persona

Per assegurar l'admissió d'animals domèstics provinents de països estrangers, has d'anar al veterinari habitual de l'animal per obtenir la documentació necessària i complir els requisits establerts.

 

Els requisits i la documentació sol·licitada poden variar en funció del teu país d'origen. Consulta a la corresponent missió diplomàtica o oficina consular d'Espanya el teu cas abans d'iniciar el trasllat.

Quins passos has de seguir per aconseguir l'admissió del teu animal de companyia?

1
2
3
Adreça't al veterinari i aconsegueix la documentació que demostri que es compleixen els requisits

Abans d'iniciar el desplaçament cap al territori espanyol amb el teu animal de companyia, consulta els requisits indispensables per a la seva admissió. Fes els procediments necessaris que es detallen en el tercer apartat informatiu (Què has de saber > Quins requisits has de complir?).

Una vegada consultats els requeriments, adreça't al teu veterinari habitual del país de residència.

El veterinari o veterinària serà la persona encarregada d'identificar l'animal de companyia i posar-li les vacunes necessàries:

 • En el cas de països europeus, el mateix veterinari pot autoritzar l'expedició del passaport europeu per a animals de companyia. Aquest document ha d'estar segellat i signat pel veterinari.
 • En cas de no poder disposar del passaport esmentat, has d'obtenir el certificat zoosanitari, el qual l'expedeix una entitat competent del teu país d'origen. Aquest document permet fer constar el bon estat sanitari de l'animal i acreditar-ne l'origen.

Abans d'iniciar el desplaçament, aconsegueix i prepara la documentació que et requeriran.

Documentació
 • Passaport europeu d'animals de companyia o certificat zoosanitari de l'animal.
 • Cartilla de vacunació de l'animal.

Recorda que, en funció del país d'origen, se't pot demanar documentació addicional. Consulta la secció "Viatjar amb animals de companyia" del portal web del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per rebre més informació (disponible en català, castellà i altres llengües cooficials de l'Estat espanyol).

Següent
Presenta la documentació quan entris a Espanya

Una vegada hagis iniciat el teu desplaçament i entris al territori nacional, es requereix que presentis la documentació que permeti acreditar que l'animal de companyia compleix tots els requisits establerts. Aquesta documentació hauràs de presentar-la a la duana en cas que te la requereixin.

Següent
Sol·licita la inscripció de l'animal al Registre censal

Si ets la persona propietària de gossos, gats, fures o altres animals salvatges en captivitat, el primer pas que has de fer per acreditar la seva tinença una vegada hagis arribat a la ciutat de Barcelona és registrar-lo al Registre censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

Per conèixer el tràmit vinculat a la inscripció d'animals en el Registre censal, accedeix a la informació del tràmit on es descriu la informació i tots els detalls de com fer-la.