Bescanvi del permís de conduir

Updated 01/2022

Tràmit per validar el permís de conduir d’un altre país per conduir al territori espanyol

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La quantia de la TAXA S’ACTUALITZA ANUALMENT​

Té un període de validesa de DEU ANYS​

Es pot sol·licitar en QUALSEVOL MOMENT (ciutadans/anes UE) o després dels PRIMERS SIS MESOS de residència (ciutadans/anes no UE) 

Es tramita de manera PRESENCIAL

Què és?

És el procediment que permet obtenir el dret a conduir a tot el territori espanyol per als ciutadans i ciutadanes que tinguin un permís expedit al seu país d’origen.

Què és important saber?

Els tipus de permisos de conduir més comuns són els següents:

 • Els permisos de cotxe (B, B1 i BE), que es poden obtenir a partir dels 18 anys i tenen una validesa de deu anys.
 • Els permisos de motocicleta (AM, A1, A2 i A), que es poden obtenir a partir dels 15, 16, 18 i 20 anys, respectivament, i tenen una validesa de deu anys.

Les condicions per al bescanvi del permís de conduir varien en funció del país d’origen.

Bescanvi del permís de conduir per a ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE) i l'Espai Econòmic Europeu (EEE) (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)
 • Els permisos expedits en aquests països són vàlids per conduir a Espanya, sempre que es tingui l’edat mínima exigida a Espanya (18 anys, en general). Per aquesta raó, no és obligatori efectuar el bescanvi del permís, però es pot sol·licitar de manera voluntària.
 • El o la titular d’un permís de conduir expedit en un d’aquests estats que hagi adquirit la seva residència normal a Espanya quedarà sotmès a les disposicions espanyoles relatives al seu període de vigència, de control de les seves aptituds psicofísiques i d’assignació d’un crèdit de punts.
 • Quan es tracti d’un permís de conduir no subjecte a un període de vigència determinat, el seu titular l'haurà de renovar una vegada transcorreguts dos anys des que hagi establert la seva residència normal a Espanya.
Bescanvi del permís de conduir per a ciutadans i ciutadanes en països amb conveni
 • Per poder circular pel territori nacional, és obligatori efectuar el bescanvi del permís de conduir dels ciutadans i ciutadanes de països amb conveni, atès que el permís del país d’origen no habilita per conduir a Espanya.
 • Es poden consultar els països amb conveni a la pàgina oficial de la Direcció General de Trànsit (DGT).
Bescanvi del permís de conduir per a ciutadans i ciutadanes de països no comunitaris sense conveni (el Japó, República de Corea, Andorra, Suïssa i Mònaco)
 • Per poder circular pel territori nacional, és obligatori efectuar el bescanvi del permís de conduir dels ciutadans i ciutadanes de països no comunitaris, atès que el permís del país d’origen no habilita per conduir a Espanya.
Bescanvi del permís de conduir per a ciutadans i ciutadanes de països sense conveni i que no s’incloguin dins de les categories anteriors
 • No es permet efectuar el bescanvi. Per aquesta raó, cal treure’s el carnet de conduir de nou a Espanya.

Per què és important?

És important efectuar el tràmit per obtenir el dret a circular pel territori espanyol de manera segura i lliure de sancions. Per als ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu és un tràmit voluntari, mentre que per a la resta es tracta d’un procediment obligatori un cop hagin transcorregut els primers sis mesos de residència a Espanya. 

També pots consultar el web oficial de la Direcció General de Trànsit (DGT) (disponible únicament en castellà).

A qui va dirigit?

S’adreça a les persones estrangeres que tenen un permís de conduir expedit al seu país d’origen i volen establir la seva residència a Espanya i conduir un vehicle pel territori.

Qui l’ha de sol·licitar?

L’han de sol·licitar les persones que volen obtenir el bescanvi del permís de conduir, personalment o a través d’un o una representant amb l’acreditació deguda.

Quins requisits s’han de complir?
 • Tenir la residència a Espanya.
 • Tenir l’edat establerta a la normativa espanyola per poder conduir (18 anys, en general).
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Direcció General de Trànsit (Govern d’Espanya) 

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • No pots tenir alhora més d’un permís de conduir de la UE. El permís te l’expedeix l’administració del país de la UE on resideixes habitualment.
 • Per obtenir el bescanvi, s’ha de sol·licitar cita prèvia, seleccionant l’opció que et correspon segons el teu país d’origen. Assegura’t d’escollir l’opció correcta.
 • Recorda que és important que la foto de carnet que presentis sigui:
  • Recent
  • En color
  • Amb un fons uniforme d’un color llis
  • Feta de cara i amb el cap totalment descobert
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

A part d’obtenir el bescanvi del permís, en el cas de voler portar el teu propi vehicle per circular per Barcelona, has d'efectuar:

Com has de fer el tràmit?

En persona

ATENCIÓ COVID-19: Amb motiu de la pandèmia de la covid-19, en alguns casos excepcionals en els quals no sigui possible l’atenció presencial, es procedirà de manera telemàtica a través del registre únic. Pel mateix motiu, es pot veure interromput el servei de sol·licitud de cita prèvia a través del telèfon 060.  

 

El bescanvi del permís de conduir l’has de d'efectuar de manera presencial, anant a una oficina de la prefectura de trànsit. Tot i això, pots fer algunes gestions puntuals a través d’internet.

Quins passos has de seguir per sol·licitar el bescanvi del permís de conduir?

1
2
3
4
5
Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació

Has d’accedir al formulari facilitat per la DGT en l’apartat “Tràmits de conductors”, emplenar-lo de manera telemàtica, signar-lo i imprimir-lo. 

 • A l’apartat “Seleccioneu el tràmit que voleu efectuar i empleneu els camps corresponents”, has de marcar la casella “Bescanvi”.
 • A continuació, has de seleccionar “País de la UE” o “Altres països”, segons el que hi escaigui.
 • Finalment, emplena els camps restants, imprimeix i signa la sol·licitud.

 

El formulari està disponible en català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.

Abans de tramitar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.

La documentació varia en funció del país i del conveni.

Documentació
 • Amb caràcter general, cal presentar tots els documents públics estrangers degudament legalitzats i traduïts.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d’origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona han de complir els requisits de legalització internacional.

Hi ha dues vies de legalització internacional d’un document públic, en funció de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic és signatari del Conveni, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.
 • Si el país emissor del document públic no és signatari del Conveni, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

A més, tot document públic ha d’estar traduït mitjançant una traducció autoritzada. Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

Bescanvi dels permisos de conduir expedits en els estats membres de la UE i els que pertanyen a l’EEE
 • Sol·licitud en imprès oficial signat.
 • Acreditació d’identitat i residència: Document nacional d’identitat (DNI) o número d’identitat d’estranger (NIE) o passaport en vigor.
 • Permís de conduir comunitari: original en vigor i fotocòpia.
 • Fotografia actualitzada: una d’original de 32 × 26 mil·límetres.
 • Taló foto, emplenat i signat dins del requadre corresponent. Aquest document conté les dades identificatives de la persona sol·licitant i una foto adjunta. Es facilita a les prefectures de trànsit.
 • Declaració per escrit de no estar privat per resolució judicial del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors, ni sotmès a intervenció o suspensió del que es tingui.
 • Declaració per escrit de no ser titular d’un altre permís o llicència de conducció, ja sigui expedit a Espanya o en un altre país comunitari, d'igual classe que el sol·licitat.
Bescanvi dels permisos de conduir expedits en països amb conveni
 • Sol·licitud en imprès oficial signat.
 • Acreditació d’identitat i residència:
  • En el cas de persones estrangeres comunitàries:
   • Autorització de residència o document d’identitat del seu país o passaport.
   • Original en vigor del certificat de registre de ciutadans de la Unió. 
  • En el cas de persones estrangeres no comunitàries:
   • Original en vigor de l’autorització de residència per a persones estrangeres no comunitàries.
   • Targeta d’identitat d’estranger (TIE)
  • En el cas de ciutadans i ciutadanes espanyols: DNI o passaport (original en vigor).
 • Anar a un centre de reconeixement mèdic de conductors per passar-hi la prova mèdica i obtenir l’informe d’aptitud psicofísica.
 • Permís de conduir: original en vigor i còpia.
 • Fotografia actualitzada: una d’original de 32 × 26 mil·límetres.
 • Taló foto, emplenat i signat dins del requadre corresponent. Aquest document conté les dades identificatives de la persona sol·licitant i una foto adjunta. Es facilita a les prefectures de trànsit.
 • Declaració per escrit de no estar privat per resolució judicial del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors, ni sotmès a intervenció o suspensió del que es tingui.
 • Declaració per escrit de no ser titular d’un altre permís o llicència de conducció, ja sigui expedit a Espanya o en un altre país comunitari, d'igual classe que el sol·licitat.
 • Supòsits especials:
  • Proves que cal efectuar: Amb caràcter general, els permisos de les classes A1, A, B i EB es bescanvien sense proves; la resta de classes requereixen superar algun tipus de prova, que és diferent segons el conveni de què es tracti. Pots veure les proves que has d’efectuar segons el país al full informatiu següent 
Bescanvi dels permisos de conduir expedits en països no comunitaris (Andorra, Corea, el Japó, Suïssa i Mònaco)
 • Sol·licitud en imprès oficial signat.
 • Acreditació d’identitat i residència:
  • En el cas de persones estrangeres no comunitàries:
   • Original en vigor de l’autorització de residència per a persones estrangeres no comunitàries.
   • Targeta d’identitat d’estranger (TIE) 
  • En el cas de ciutadans i ciutadanes espanyols: DNI o passaport (original en vigor).
 • Anar a un centre de reconeixement mèdic de conductors per passar-hi la prova mèdica i obtenir l’informe d’aptitud psicofísica. S’enviarà telemàticament a la Prefectura Provincial de Trànsit.
 • Permís de conduir: original en vigor i còpia.
 • Fotografia actualitzada: una d’original de 32 × 26 mil·límetres.
 • Taló foto, emplenat i signat dins del requadre corresponent. Aquest document conté les dades identificatives de la persona sol·licitant i una foto adjunta. Es facilita a les prefectures de trànsit.
 • Declaració per escrit de no estar privat per resolució judicial del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors, ni sotmès a intervenció o suspensió del que es tingui.
 • Declaració per escrit de no ser titular d’un altre permís o llicència de conducció, ja sigui expedit a Espanya o en un altre país comunitari, d'igual classe que el sol·licitat.
 • Supòsits especials:
  • Corea: traducció feta per un traductor o traductora acreditat per fer traduccions oficials (jurades), per un consolat o per l’ambaixada.
  • El Japó: traducció del permís efectuada per un traductor o traductora acreditat per fer traduccions oficials (jurades).
Següent
Sol·licita la cita prèvia

Per poder anar a sol·licitar el bescanvi, has de demanar cita prèvia al web de la seu electrònica de la DGT o trucant al telèfon 060

Les condicions per sol·licitar cita prèvia depenen del país d’origen de la persona sol·licitant.

Per demanar la cita, has de seleccionar l’oficina més propera a la qual vols anar.

A l’apartat “Tipus de tràmit”, selecciona la categoria en funció del teu país d’origen:

 • En el cas de ciutadans i ciutadanes amb un permís expedit en un estat membre de la UE o de l’EEE: “Bescanvi de permís de conduir europeu”.
 • En el cas de ciutadans i ciutadanes amb un permís expedit en un país amb conveni: “Bescanvis de permisos de conduir”.
 • En el cas de ciutadans i ciutadanes amb un permís expedit en països no comunitaris (Andorra, Corea, el Japó, Suïssa i Mònaco): “Tràmits d’oficina”.

Finalment, selecciona el país d’origen, emplena els camps i fes la sol·licitud.

Recorda que el bescanvi del permís de conduir europeu no és obligatori.

Abans de concedir-te la data de la cita, Espanya contacta amb el país d’origen per comprovar el tipus de permís, la seva validesa i si està en vigor.

Perquè puguis saber l’estat en què es troba la tramitació del teu bescanvi del permís, la DGT habilita un enllaç en què obtindràs tota la informació necessària.

Quan el consultis, el sistema et dirà en quin estat es troba la teva petició de cita prèvia per al bescanvi. Els estats possibles d’una cita són els següents:

 • En tràmit: només per a països de la UE i de l’EEE. La persona sol·licitant serà atesa i rebrà el bescanvi el dia de la cita.
 • Contestada: la persona sol·licitant podrà ser atesa el dia indicat, sense que això indiqui la concessió del bescanvi.
 • Pendent: el país de la persona sol·licitant encara no ha contestat la petició d’informació efectuada.
 • Rebutjada: el país de la persona sol·licitant indica que no té dades d’aquesta.
Següent
Paga la taxa associada al tràmit

Per continuar amb la sol·licitud, has de pagar la taxa associada al tràmit. Pots fer el pagament de les maneres següents:

 • A les mateixes oficines de prefectures de trànsit, amb la targeta bancària.
 • A la pàgina web de la DGT, amb targeta bancària o càrrec en compte 
 • En qualsevol entitat financera, en efectiu o amb càrrec a través del model 791 disponible a les prefectures de trànsit i al web de la DGT

La taxa pot variar en funció del teu país d’origen:

 • Bescanvi del permís de conduir per a ciutadans i ciutadanes de la UE i de l’EEE: 28,30 euros.
 • Bescanvi del permís de conduir per a ciutadans i ciutadanes de països amb conveni:
  • Si s’han d’efectuar proves: 92,20 euros.
  • Si no s’han d’efectuar proves: 28,30 euros.
 • Bescanvi del permís de conduir per a ciutadans i ciutadanes en països no comunitaris (el Japó, República de Corea, Andorra, Suïssa i Mònaco): 28,30 euros.
Següent
Adreça't al lloc indicat i lliura-hi la documentació

Una vegada preparada la documentació i pagada la taxa, has d’anar a l’oficina de la prefectura de trànsit seleccionada per presentar-hi la sol·licitud juntament amb la documentació requerida per poder obtenir el bescanvi.

Pots consultar la documentació necessària en el primer apartat del procés (“1. Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació > Documentació”).

Una vegada lliurada la sol·licitud, pot ser que l’organisme necessiti posar-se en contacte una altra vegada amb el teu país d’origen per validar-la i assegurar-se que es compleixen els requisits. En aquest cas, hauràs de tornar a sol·licitar cita prèvia per anar a les oficines una segona vegada i lliurar-hi la documentació definitiva.

Següent
Rep el permís de conduir espanyol

Finalment, la prefectura de trànsit corresponent t’expedirà el permís de conduir espanyol, que rebràs al teu domicili.

Has de tenir en compte que, en funció del teu país d’origen i del tipus de carnet de conduir que tinguis, és possible que hagis de fer unes proves pràctiques abans d’obtenir el bescanvi.